> wereld projecten > tent of nations

Zomerkampen Tent of Nations

 
 

Midden Oosten Werkgroep - Tent of  Nations is een ecologische boerderij in Bethlehem, Palestina. De Israëlische bezetting maakt de situatie grimmig en de dreiging voor Tent of Nations groeit, ondermeer door slepende rechtszakem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn. Daarom is vredeseducatie en ecologie een belangrijk aspect. Vanaf 2001 organiseert de Palestijns-christelijke familie Nassar elk jaar, samen met de Vrienden van Tent of Nations, een zomerkamp voor kinderen uit de vluchtelingenkampen met een christelijke en een moslim achtergrond. Doel van de zomerkampen is het geven van ontspanning aan de kinderen, het bouwen van bruggen onderling, en aandacht voor geweldloos samenleven. In 2017 hebben 60 kinderen deelgenomen aan de zomerkampen. En het project kreeg ook meer bekendheid door het organiseren van reizen naar deze regio.

De Midden Oosten Werkgroep van WereldWerk ondersteunt kinderen om aan de zomerkampen deel te nemen en  streeft er naar om meer bekendheid geven aan dit project middels publicaties, doopsgezinde gemeenten te stimuleren het project te steunen en eventueel gemeenten te bezoeken om te vertellen over het project van Tent of Nations.

Ook de komende jaren willen we kindren in de gelegenheid stellen om aan deze zomerkampen deel te nemen. De kosten zijn € 150 per kind.

Meer informatie: www.tentofnations.nl


werkgroep

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl