> sabeel

Vrienden van Sabeel

 
 

Sabeel is een oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie en is gevestigd in Jeruzalem, Ramallah en Nazareth. Het woord Sabeel is Arabisch voor weg, kanaal, bron van levend water. De eerste christenen noemden zich ‘mensen van de weg’. Bij Sabeel vindt een grote verscheidenheid aan Palestijnse christenen elkaar om hun situatie te verstaan in het licht van het evangelie. Palestijnse christenen verstaan zichzelf voluit als deel van het Palestijnse volk en de Palestijnse cultuur. Vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, leken en geestelijken ontmoeten elkaar in gespreksgroepen, educatieve projecten en conferenties. Sabeel zoekt telkens gesprekspartners bij hun islamitische volksgenoten. Sabeel werkt aan het bevorderen van een breder en accurater internationaal bewustzijn van de identiteit, aanwezigheid en het getuigenis van de huidige generatie Palestijnse christenen en hun problemen.

Sabeel gelooft in een theologie die in het voetspoor van Jezus voor iedereen bevrijdend werkt, in Palestina en wereldwijd. Sabeel gelooft dat goede theologie altijd bijdraagt aan recht, vrede en verzoening, alleen zo kan theologie bijdragen aan oplossingen. 

Kairos-Sabeel Nederland heeft als doel stem te geven aan oproepen van Palestijnen en van m.n. Palestijnse christenen om met geweldloze middelen bij te dragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen.

WereldWerk en Kairos-Sabeel Nederland herkennen elkaar in een gezamenlijke inzet voor gerechtigheid en vrede. WereldWerk is dan ook lid van Vrienden van Sabeel Nederland en daarmee van een wereldwijd netwerk dat de doelstellingen van Sabeel ondersteunt.

Waar mogelijk draagt WereldWerk aan het werk van Sabeel bij met een bescheiden financiele bijdrage, en voorts vanuit de Midden Oosten Werkgroep, door het geven van relevante informatie met name aan christelijke kerken en hun leden en aan maatschappelijke- en politieke organisaties in al zijn geledingen.

Om dit werk mogelijk te blijven maken is uw gift zeer welkom op NL27 TRIO 0786880333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk, onder vermelding van 'Sabeel'.

Terug


Musicians Without Borders

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl