> duurzaamheid

Duurzaamheid

 
 

Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling > heet sinds begin 2019:  Werkgroep Duurzame Ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van een VN-commissie uit 1987.

De Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling is inmiddels opgegaan in WereldWerk als organisatie. Omdat leefmilieu, vrede en gerechtigheid in economische verhoudingen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze thema’s sluiten naadloos aan bij WereldWerk. We zijn ons bewust dat vrede en gerechtigheid een leefbare aarde vereist. We proberen dan ook ons steentje bij te dragen aan een betere wereld en bijvoorbeeld projecten zo duurzaam mogelijk te organiseren. Maar hoe doen we dat dan precies? Bijvoorbeeld: Hoe bereik je meer toegevoegde waarde met ontwikkelingsinitiatieven en hoe ga je om met taaie patronen? Niet door snel iets veranderen of geld over de balk gooien, maar door een wederzijds commitment en langjarig te blijven ontwikkelen en aan te sluiten bij de praktische kennis en behoefte van de lokale mensen opdat deze verbetert Zo bereik je veel meer.

Maar ook dichter bij huis: De manier waarop je leeft is van invloed op de leefomgeving. Aan een duurzaam en gezond leefmilieu kun je met betrokkenheid en praktische keuzen bijdragen. De invloed van onze leefwijze op het klimaat, het uitsterven van soorten, het kappen van regenwouden, al deze zaken vragen om bewuste keuzen.
 Niet alleen overheden en bedrijven beïnvloeden de kwaliteit van ons leefmilieu. Hoe en wat we consumeren heeft invloed op de kwaliteit van ons leefmilieu.  Kerkelijke gemeenten en burgers kunnen het verschil maken. Naast het vieren van het leven verdienen ook dankbaarheid en zorgvuldigheid een plaats. SDO wil graag de weg wijzen hoe je als persoon of als gemeente aan de slag kunt met de vraag hoe we bewust en ’groener’ kunnen leven.

Leefmilieu en gerechtigheid in economische verhoudingen zijn de thema’s van de stuurgroep. Een flyer van de Werkgroep Duurzame Ontwikkeling kunt u hier downloaden.

U kunt ons financieel ondersteunen door een gift over te maken op:

Rekeningnummer: NL27 TRIO 0786 8803 33


t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer

Omschrijving: Werkgroep Duurzame Ontwikkeling

De oude > Website SDO

 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl