> over quilts en school-kits! > onze actie in 2018

Actie voor Syrische vluchtelingen

In 2017-2018 is door Doopsgezind Wereldwerk samen met de groep Vluchtelingenquilt, het Mennonite Central Committee (MCC) en vele individuele doopsgezinden hard gewerkt om hulpgoederen bijeen te brengen, bestemd voor Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten. Dit gebeurde in  samenwerking met Zwitserse, Franse en Duitse doopsgezinde zuster-organisaties. Tal van doopsgezinde gemeenten, en ook andere denominaties, sloten zich aan  bij deze actie en maakten 'Comforters' (Quilt-dekens) en  tasjes voor zogenaamde ‘School-kits', ook werden er talloze sokken gebreid. De schooltasjes werden gevuld met o.a. schoolspullen zoals schriften, potloden, een lineaal etc. Voor de vulling van de tassen was per tas ongeveer € 5,00 nodig. Een flyer met informatie kan hier gedownload worden, ook om eventueel uit te printen.


In Nederland zijn in 2017-2018 door allerlei mensen 2400 tasjes genaaid ten behoeve van de school kits. Verder zijn 130 comforters gemaakt en talloze sokken gebreid. Door gemeenten en particulieren, ook van buiten de doopsgezinde geloofsgemeenschap is 14.761,01 bijeenbracht voor de inhoud van de tasjes en de verscheping van de goederen. Het vullen van een scheepscontainer en verscheping gebuerde tijdens de MERK 2018 (Conferentie van Europese doopsgezinden) Voor het congrescentrum in Montbéliard werd des scheepscontainer gevuld met 5600 school-kits, 810 emmers als relief-kits, 364 comforters en talloze sokken. Tenslotte zijn er nog een aantal pallets met wasmiddelen en enkele honderden fleece dekens aan de container toegevoegd.

Het lijkt een klein gebaar, een Comforter of School-kit, in relatie tot de ontzettend moeilijke situaties in Syrië en Irak. De school-kits zijn naar  vluchtelingenkampen in Syrië, Libanon en Jordanië gegaan. Juist als je alles achter hebt moeten laten wat je tot dan toe vertrouwd was, helpt het als er weer iets vertrouwd en herkenbaar is, zoals het schoolgebeuren. Zelfs in provisorische onderkomens in de vluchtelingenkampen. De School- kits dragen hier aan bij.

We streven er naar om in 2020 opnieuw een dergelijk actie onder Europese doopsgezinden te houden. In 2019 kan dan weer begonnen worden met het maken van de tasjes voor o.a. School-Kits. We hopen dat de quilt-groepen vanaf nu doorgaan met het maken van de Comforters. Begin 2020 zal dan duideijk worden hoe en waar alle hulpgoederen worden ingezameld. 

Iedereen en iedere gemeente kan hieraan bijdragen met het maken van tasjes en natuurlijk ook geld voor dit doel meegeven of storten bij Doopsgezind WereldWerk  rek.nr. NL27TRIO 078 688 0333 o.v.v. hulpactie Comforters 2020.

Lees meer...project

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl