> wereld projecten

Wereld Projecten

 
 

Mensen dragen een eigen verantwoordelijkheid voor hun toekomst, maar hebben niet altijd de mogelijkheden om hun lot te verbeteren. Doopsgezind WereldWerk biedt ondersteuning door samen met lokale partners te werken aan het waarborgen van een duurzaam levensonderhoud en vrede, gerechtigheid en waardigheid voor iedereen. WereldWerk is actief in verschillende landen met diverse soorten projecten op gebied van vrede, cross-culturele uitwisseling, praktisch hulpwerk, sociale zorg, duurzaamheid, microkrediet, lesgeven, gezondheidszorg en meer. Deze projecten worden binnen de beperktheid van onze mogelijkheden, ondersteund met kennis, mensen en financiële middelen. Daarbij is capaciteitsopbouw, d.w.z. bouwen aan sterke, zelfstandig functionerende organisaties, een belangrijk speerpunt. Voor het uitvoeren van onze missie is de betrokkenheid van onze achterban onmisbaar. Het stimuleren en vergroten van die betrokkenheid is daarom voor ons ook een belangrijke doelstelling.

 

Verdubbelingsactie voor projecten van gemeenten

Doopsgezind WereldWerk kan gemeenten bijstaan in de (wereld)diaconale projecten van de gemeente. Bijvoorbeeld door middel van het beschikbaar stellen van diensten en advies of het delen van ons netwerk. Daarnaast ondersteunt WereldWerk (wereld)diaconale projecten van gemeenten met behulp van onze verdubbelingsactie. Gemeenten kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij WereldWerk. Zie hier voor meer informatie.

 
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl