> wereld projecten > adoptieprogramma

Adoptie Programma

Door doopsgezind WereldWerk worden zo'n 170 kinderen in Zuid- Amerika, Azië en Afrika financieel ondersteund.  Het gaat om kinderen uit gezinnen die zelf niet voldoende middelen hebben om scholing te bekostigen.

Voor het sponseren van de kinderen, wordt het Adoptie Programma gedragen door een groot aantal vaste sponsoren individueel of als kring of gemeente. Zij hebben hun steun voor een langere tijd toezegd om zo kinderen een kans op een betere toekomst bieden

Iedere situatie is per kind verschillend.  Een aantal kinderen worden individueel gesteund omdat ze op verschillende scholen zitten. Andere kinderen krijgen een plaats in een dagverblijf en worden geholpen bij het huiswerk van de lagere school en krijgen afhankelijk van het programma 1 of 2 maaltijden.


Het effect is groot, want met de steun van een kind wordt er door een begeleidster een direct contact gelegd met het hele gezin. Hierbij komen dan, langs natuurlijke weg, de beginselen van hygiëne en opvoeden aan de orde. Soms worden er, wanneer er behoefte aan is, kookcursussen voor de moeders georganiseerd of gesprekskringen voor vaders.

Het jaarlijkse adoptiebedrag per kind is € 200,- .

Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden, verslag 2022 is binnenkort hier te vinden.

Download de flyer.

 

actuele informatie:

Paraguay: klik hier voor de Informatie brief en voor enkele brieven van kinderen klik hier

Dagverblijf: Porto Amazonas klik hier

Dagverblijf: Xaxim klik hier

Dagverblijf: Pinheririno klik hier

Dagverblijf: Tanzania klik hier

Brief voor Kerst 2022 klik hier

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl