> criteria verdubbelingsactie

Criteria Verdubbelingsactie

Om in aanmerking te komen voor de Verdubbelings-actie gelden de volgende voorwaarden: 

Criteria 'verdubbelingactie'

Om in aanmerking te komen voor de 'verdubbelingactie' is het nodig te voldoen aan bepaalde criteria:

1. Voor het project dat u wilt financieren gelden de volgende specifieke kenmerken:

a. het project heeft een looptijd van maximaal 1 ½ jaar en heeft een duidelijk gemarkeerd begin en eind;

b. met de gelden die worden ingezameld wordt, inclusief de verdubbeling door doopsgezind WereldWerk, een afgerond doel gerealiseerd;

c. het resultaat c.q. de resultaten van het project zijn meetbaar;

d. het project is eenmalig, kleinschalig en concreet;

2. het projectresultaat moet passen in de doelstellingen van doopsgezind Wereldwerk, zie hiervoor de visie en waarden zoals verwoord in ons beleidsplan.;

3. samen met de indiener beoordeelt dgWW op basis van haar deskundigheid en expertise, de haalbaarheid en effectiviteit van het ingediende project;

4. de doopsgezinde gemeente die het project aanvraagt, staat garant voor de totale financiering exclusief de 'verdubbeling';

5. doopsgezind WereldWerk staat garant voor de 'verdubbeling' van de benodigde gelden tot een maximum van € 1.000,=;

6. de campagne voor fondsenwerving ten behoeve van het project wordt georganiseerd onder de eigen naam van de doopsgezinde gemeente;

7. de kosten voor de campagne behoren niet tot de projectkosten; doopsgezind WereldWerk draagt niet bij in de campagnekosten;

8. voor de actie start moet de 'verdubbeling' worden aangevraagd via het aanvraagformulier; zie volgende pagina;

9. voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier zie volgende pagina;

10. het dagelijks bestuur van doopsgezind WereldWerk beoordeelt de aanvraag;

11. de gemeente garandeert inzichtelijke, tijdige en complete rapportage; bij voorbaat zijn uitgesloten:

  • bijdragen aan lopende exploitatiekosten zoals huren, salarissen, schoolgelden, reis- en verblijfkosten;
  • steun aan individuele personen;
  • steun aan activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van doopsgezind WereldWerk – dit ter beoordeling aan het dagelijks bestuur;
  • bijdragen aan projecten en activiteiten die reeds op de jaarbegroting van doopsgezind WereldWerk staan.

Het bestuur van doopsgezind WereldWerk toetst indien daar aanleiding toe bestaat ook zelf op haalbaarheid, nut en noodzaak van het project en kan op grond van de resultaten de aanvraag eventueel afwijzen.

Download hier het aanvraagformulier

(Stuur deze per email terug)Terug

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl