> werkgroep midden oosten

Werkgroep Midden Oosten

Al vele jaren steunt doopsgezind WereldWerk mensen en groeperingen die in het Midden-Oosten in de knel zitten. Rechtvaardige vrede is een teer en kwetsbaar plantje in Israël en Palestina in het huidige politieke klimaat. Maar je ziet zulke plantjes en bloemetjes toch steeds opschieten in de verscheurde regio. WereldWerk ondersteunt initiatieven die daaraan bijdragen. De Werkgroep Midden Oosten onderhoudt contact met- en volgt de voortgang van projecten waar WereldWerk bij betrokken is. Ze informeert gemeenten over projecten die door WereldWerk worden ondersteund. Op verzoek geeft  ze presentaties over de ontwikkelingen en de  achtergronden van de betrokkenheid van Wereldwerk bij vredes initiatieven in de regio. Er worden momenteel een klein aantal projecten ondersteund van partners waar WereldWerk mee samenwerkt. Contactpersoon van de werkgroep Midden Oosten is Pieter Kat. 

U kunt ons financieel ondersteunen door een gift over te maken op:

Rekeningnummer: NL27 TRIO 0786 8803 33


t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer

Omschrijving: Midden Oosten Werkgroep (evtl. kunt u een specifiek project vermelden)

 

Werkplan 2018

Terug naar Werkgroepenoverzicht

 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl