> conferentiecommissie doopsgezind wereldwerk

Conferentiecommissie Doopsgezind WereldWerk

Je verdiepen in vredes- en ontwikkelingswerk en elkaar stimuleren daarin ook daadwerkelijk aan de slag te gaan: dat zijn de doelen van de vredesconferenties. Beoogde deelnemers zijn de betrokkenen bij doopsgezind WereldWerk en verder alle belangstellenden. 


Inspirerende bijeenkomsten 
De conferenties vinden hun oorsprong in het werk van de Vredesgroep; na de fusie tot WereldWerk zijn deze inspirerende bijeenkomsten gebleven. Elk jaar organiseert de commissie twee weekendconferenties. Onderdeel is een speciaal programma voor en door jongeren van 16 tot 30 jaar. Lees hierover meer bij Jongeren Doopsgezinde VredesGroep. 

 

U kunt ons financieel ondersteunen door een gift over te maken op:

Rekeningnummer: NL27 TRIO 0786 8803 33


t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer

Omschrijving: Festival

 

Terug naar Werkgroepenoverzicht
 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl