> werkgroep adoptieprogramma

Adoptieprojecten

Voor doopsgezind WereldWerk is hulp aan kinderen vanzelfsprekend. Die hulp krijgt gestalte in het adoptieprogramma, dat al meer dan 40 jaar bestaat. In dit programma werken Duitse, Zwitserse en Nederlandse doopsgezinden samen binnen de Internationale Mennonitische Organisation (IMO) 


Zicht op een betere toekomst
 

Ruim 600 kinderen in Zuid Amerika, Azië en Afrika krijgen door deze samenwerking behalve scholing vaak ook goede voeding en medische zorg. Maar niet alleen het kind wordt geholpen. Maatschappelijke hulp geeft het hele gezin zicht op een betere toekomst. 


Samenwerking met locale organisaties 

Voor € 200,- kunnen we een adoptieplaats verzorgen voor één of meer kinderen, afhankelijk van wat men ter plaatse met dat bedrag kan doen. Doordat we samenwerken met locale, vaak doopsgezinde organisaties zijn de lijnen kort en betrouwbaar. Dat staat garant voor de juiste besteding van giften. Daarbij zijn het vrijwilligers die het werk van het adoptieprogramma verzorgen, waardoor de administratiekosten slechts gering zijn.

Dankzij giften kan het programma zichzelf dan ook bekostigen. Zo komt het volledige bedrag per adoptie ten goede aan het kind. 


Help mee! 

Wilt u een kind helpen? Ga dan naar de adoptieprogramma’s en lees meer.
Of stuur meteen een e-mail. Wij beheren de Nederlandse bijdrage aan het programma en geven u graag meer informatie.

adoptie Zuid Amerika
Een nieuw kinderdagverblijf in Bolivia. Doopsgezinde gemeente Esmirna in Santa Cruz.

 

U kunt ons financieel ondersteunen door een gift over te maken op:

Rekeningnummer: NL27 TRIO 0786 8803 33


t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer

Omschrijving: Adoptieprogramma

 

 

Terug naar Werkgroepenoverzicht
 

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl