> adoptieprogramma's zuid amerika

Adoptieprogramma's Zuid Amerika

Brazilië – laat kinderen niet op straat zwerven
Onze partnerorganisatie ‘AMAS, Associaçao Menonita de Assistencia Social' beheert in Curitiba een aantal crèches in de armste wijken van de stad. Het adoptieprogramma ondersteunt daar kinderen, om te voorkomen dat zij straatkinderen worden. 

Argentinië – geef ze een school 
Een kleine Doopsgezinde gemeente in Neuquèn heeft een eigen school gesticht. In 2010 en 2011 wordt dit project afgebouwd. Met uw steun krijgen de kinderen hier straks een betere start op de arbeidsmarkt. Omdat onze Argentijnse broeders en zusters het zelf kunnen dragen, starten wij weer een nieuw project in Bolivia. 


Bolivia – vang kinderen op zodat moeder kan werken 

In Santa Cruz is de Doopsgezinde Gemeente Esmirna een crèche voor kinderen tot 6 jaar begonnen in de arme wijk Barrio Libertad. De kinderen komen veelal uit eenoudergezinnen. 
Door deze opvang kan hun moeder werken, zonder dat de kinderen op straat hoeven zwerven of thuis worden opgesloten. De ouders betalen een inko-mensafhankelijke bijdrage en de staat subsidieert. Met adoptiegelden uit Amerika en de Verenigde Staten kan deze gemeente de crèche draaiende houden. 


Paraguay – geef straatkinderen in Asunción een plek om te wonen en leren

Vrij vertaald heet het ‘De Halte’; kinderherberg El Abrigo was oorspronkelijk dan ook een tijdelijke toevluchtshaven voor straatkinderen van Ascunición, Paraguay. Maar al snel bleek dat de kinderen daarmee op de lange termijn niet geholpen waren. Want een warme maaltijd verjaagt dan wel de ergste honger, maar draagt weinig bij aan een structurele verbetering.

Hulp bij het verwerken van ervaringen met straatgeweld 
Al kort na de oprichting van El Abrigo boden de medewerkers daarom enkele kinderen een plek waar ze konden blijven en waar ze zorg en liefde kregen. Tegenwoordig wonen er meer dan 80 kinderen in de herberg. Ze krijgen er eten en kleding en psychologische zorg. Die zorg hebben ze hard nodig om de ervaringen met het geweld dat ze op straat hebben meegemaakt te verwerken. 

Geen discriminatie op speciale school 
Helaas kunnen de straatkinderen uit de herberg niet naar een gewone school. Vanwege hun sociaal zwakke positie worden ze daar door de andere kinderen niet geaccepteerd en worden ze gediscrimineerd. Daarbij zijn de leraren er niet op getraind deze straatkinderen met hun specifieke problemen goed op te vangen. Daarom hebben de Paraguayaanse Mennonieten de ProEd-school opgericht. Hier krijgen de voormalige straatkinderen samen met kinderen uit de directe omgeving en uit verschillende Mennonietengemeenten toegespitst onderwijs. 

Uw hulp is nodig 
U zult begrijpen dat er elk jaar weer steun nodig is om straatkinderen te kunnen blijven opvangen in kinderherberg El Abrigo. Ook de school kan niet zonder hulp. De Paraguayaanse overheid beschouwt de ProEd-school namelijk als een particuliere school en geeft geen financiële ondersteuning. Alle kosten moeten daardoor worden gedekt door schoolgeld. Voor de kinderen uit de ‘gewone’ gezinnen is die dekking er wel. Voor de kinderen die in de herberg wonen niet. Ook daarvoor is dus uw hulp nodig. 

Wilt u helpen? Stuur dan een 
een e-mail naar Nel Lanser.
 

Terug
 


Brazilië

Argentinië

Bolivia

Paraguay

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl