> werkgroep mara district tanzania

Werkgroep Mara District Tanzania

Conceptplan t.b.v. de oprichting Werkgroep Mara District Tanzania 

Shirati

1. Doelstelling 
De Werkgroep beoogt het vredes- en hulpwerk dat doopsgezind WereldWerk onderneemt in Shirati en in bredere zin in het Mara District waar Shirati deel van uitmaakt, te coördineren. 


2. Aandachtsgebied 

Het gebied waar de aandacht op gericht is, is het Mara District in Tanzania, vlak onder de grens met Kenia aan het Victoriameer. Het Mara District telt 493 duizend inwoners, 97.000 huishoudens en het gemiddelde aantal personen per huishouden is 5. Het gemiddelde inkomen ligt onder de VN-armoede grens.

Algemene probleemstelling betreffende de gezondheidszorg in het Mara district:“Insufficiency healthcare Practitioners and inadequate health facilities with sufficient requires materials have brought poor health services delivery in Mara region. This in turn affects negatively the health levels of the population. To this end we need to pull resources and plan strategically to establish quality viable health facilities and educational project to educate the mass, build capacities of practitioners, prevent diseases and risky factors together, treat appropriately, care humanly and promote lifestyles and environment that enhances good health and decent livelihood”. 

Ligging: 
“This project covers one administrative Region called Mara with its four Districts namely Musoma (Rural & Urban), Bunda, Tarime and Serengeti. Most of the area is within the Lowlands, but some in midlands and a very small portion in highland. This Area is in the northern part of Tanzania mainland and borders the Republic of Uganda and Kenya in the north, Arusha to the east, Shinyanga in the South, Mwanza in the South West and Kagera in the West over the Waters of lake Victoria”. Mara Region and her administrative Districts.

Shirati deelkaartje
Mara Region and her administrative Districts

 


3. Aktiviteiten van dgWereldWerk in het Mara District 

De volgende projecten zijn aan de orde: 

  • Doopsgezinde Ziekenhuis in Shirati, inclusief  de lepra afdeling en de lepra kolonie
  • Doopsgezinde Nyerere ziekenhuis in Mugumu
  • Gezondheidszorg centrum Bethsaida in Musomao  Landbouw project in Shirati aan het Victoria meer
  • Vrouwengroep Kajiwawa in Kabwana, Shirati Scholing
  • Adoptieprogramma.
  • Kleuterschool in Kabwana, Shirati

Binnen deze projecten is de hulp qua type en niveau afgestemd op de vraag. Alleen in onderlinge samenwerking met de lokale bevolking c.q. afgevaardigden, worden aktiviteiten ondernomen. Om die reden zijn de aktiviteiten zeer uiteenlopend. 

Landbouw
“Although essentially subsistence in nature, agriculture employs most residents in a mixed form (i.e. livestock and crop rearing). Major cash crops are cotton, tobacco, sunflower and coffee in the highland zone. Other subsistence crops are cassava, sweet potatoes, millet, sorghum, maize, millet, groundnuts, legumes and Paddy, which is gaining some popularity. In Cattle livestock Census, the region was ranked 5th. by having 969,766 all types of cattle. Low crop production has been linked with unreliable rainfalls, soil infertility and cassava mealy bugs”. (According to the district integrated agricultural survey national report 1998/99 Mara region.) 

4. Sponsoring
Behalve financiële steun van dgWereldWerk vallen sommige projecten (deels) onder IMO. Ook bij andere organisaties zoals b.v. het NCDO, Impulsis en Stuwkracht 10 wordt door de werkgroep voor projectonderdelen financiële ondersteuning gezocht. 


5. Betrokkenheid doopsgezinde gemeenten

De doopsgezinde gemeente Den Haag is betrokken bij het ziekenhuis in Shirati en bij het Bethsaida gezondheidscentrum. De doopsgezinde gemeente Utrecht is betrokken bij het ziekenhuis in Mugumu. De doopsgezinde gemeente Baarn is betrokken bij het landbouwproject. 


6. Organisatie en verantwoording van de Werkgroep

  • De werkgroep behartigt de projecten van in Tanzania.
  • De werkgroep dienst jaarlijks een begroting in en een financieel verslag van het afgelopen jaar.
  • De werkgroep valt onder de verantwoordelijkheid van dgWereldWerk.


7. De leden van de werkgroep 

Els de Quant, is aanspreekpunt voor de Werkgroep Wereldwerk. 


Terug

 


MARA

 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl