> scholarshipfund

Doopsgezind WereldWerk Scholarship Fund

Het financieel steunen van studenten in regio's met opkomende economieën is een manier waarmee  jonge mensen aan een hoopvolle toekomst kunnen werken voor henzelf en hun omgeving. Toewijzen van stipendia gebeurt door het WereldWerk Scholarship Fund. Een commissie behandelt aanvragen voor een studietoelage uit het Scholarship Fund. 

Samenwerking met lokale partners 
We werken nauw samen met lokale deskundigen. In Tanzania, Ethiopië, Indonesië, Honduras, Israël en Palestina werd de aanzet gegeven tot lokale Student Aid Financial Committees (SAFC). Deze commissies beoordelen de aanvragen en stimuleren eventueel studenten zich aan te melden.

De SAFC’s dienen op hun beurt de beoordelingen in bij het WereldWerk Scholarship Fund Committee in Nederland, die in overleg met WereldWerk beslist welke studenten subsidie krijgen.


Bijdragen 
Het Scholarship Committee van doopsgezind WereldWerk heeft er vertrouwen in dat op lange termijn de effecten van het studiefonds D.V. een heel klein beetje zullen bijdragen aan het bouwen van het in de Bergrede beschreven Koninkrijk Gods. 


Informatie
Het Scholarship Fund Committee bestaat uit:

  • Rimke van der Veer en Thijs van Hoogstraten

Algemeen adres: e-mail


Actiepunten 
De taken van het WereldWerk Scholarship Fund Committee zijn nu onder meer:

  • het contact met de plaatselijke SAFC’s intensiveren en verder opbouwen
  • een efficiënt budgetteringssysteem voor de korte en lange termijn ontwikkelen
  • een rechtvaardig en stimulerend goedkeuringssysteem ontwikkelen binnen de criteria uit het document Scholarship Fund Policy
  • een efficiënt rapporteringsysteem ontwikkelen over de resultaten die de studenten behalen en de effecten in de samenleving in het gebied

 

U kunt ons financieel ondersteunen door een gift over te maken op:

Rekeningnummer: NL27 TRIO 0786 8803 33


t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer

Omschrijving: Scholarship Fund

 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl