Nieuws

Succes verdubbelingsactie

Succes verdubbelingsactie
Mede dankzij de 'verdubbelingsactie' van doopsgezind Wereldwerk heeft de doopsgezinde gemeente Dordrecht bij kunnen dragen aan de de aanschaf van skelters voor de 'Hulpboeren' van zorgboerderij De Veldlinden Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 15 | juli 2018

Nieuwsbrief nr 15 | juli 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde SociŽteit. Lees meer >>

Resultaat Actie SyriŽ

Resultaat Actie SyriŽ
Er zijn zoín 2400 tasjes en 130 comforters in Nederland gemaakt en door diverse MERK-gangers vanuit verschillende delen van het land meegebracht naar Montbťliard.† En er is in totaal EUR 14.761,01 bijeenbracht door gemeenten en particulieren. Ook van buiten de Doopsgezinde Broederschap mochten we geld ontvangen van de PKN Landsmeer, Chr. Geref. Kerk Dokkum en de Soroptimisten uit Enschede.† Lees meer >>

Nieuwsbrief nr 14 | juni 2018

Nieuwsbrief nr 14 | juni 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde SociŽteit. Lees meer >>

Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO)

Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO)
Inmiddels is het zover en is SDO een onderdeel van doopsgezind WereldWerk. Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de structuur van SDO. Het bestuur is een werkgroep binnen doopsgezind Wereldwerk geworden, maar het inhoudelijke werk, de doelstellingen en de nieuw ingeslagen koers van SDO blijven bestaan. Lees meer >>

Dank voor alle bijdragen aan de hulpactie voor mensen in SyriŽ!

Dank voor alle bijdragen aan de hulpactie voor mensen in SyriŽ!
Wat was het een inspirerend gebeuren tijdens de MERK. Allereerst vanwege de honderden Ďcomfortersí; de veelkleurige quilts die het Axone versierden, het congrescentrum in Montbťliard waar de MERK plaatsvond. Maar het meest bijzondere beeld dat is bijgebleven, zijn de vele quilts die uitgestald lagen. Lees meer >>

12345678910
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl