Van harte welkom

‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.’ Deze woorden van Psalm 24 roepen ons op samen gestalte te geven aan het grote experiment van Gods vrede en liefde in de wereld. De uitwerking is veelzijdig en omvat hulp en vredesbevordering in internationaal doopsgezind en oecumenisch verband. Onze grondhouding wordt bepaald door een drietal waarden die we herkennen in onze  doopsgezinde en anabaptistische traditie: geweldloosheid, wederkerigheid en duurzaamheid.
 
 

Adres
Amersfoortweg 11
1324 PE Almere
secretariaat@dgwereldwerk.nl
 
 
 

Uitgelicht

Kerstcollecte WereldWerk: hulp aan aidswezen
Ook dit jaar vragen we in december uw aandacht voor projecten waar doopsgezind WereldWerk bij betrokken is.  In Tanzania neemt het aantal hiv/aidsbesmettingen nog steeds toe. Veel ouders sterven daardoor relatief jong. Kinderen blijven als wees achter. De doopsgezinde broederschap in Tanzania trekt zich het lot van deze kinderen aan. Al in 2009 betrok men doopsgezind WereldWerk bij de zorg voor deze groep kwetsbare kinderen. Het was de start van het aidswezen-programma. Lees meer >>

Actueel

Ontmoeting quakers en WereldWerk

Ontmoeting quakers en WereldWerk
Altijd al zijn er  banden geweest tussen de quakers en doopsgezinden vanwege beider betrokkenheid bij de thema’s die te maken hebben met vrede en geweldloosheid. De verbondenheid die ervaren wordt wanneer we elkaars bijeenkomsten en conferenties bezoeken, motiveert om nadere samenwerking te zoeken. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 25 | november 2018

Nieuwsbrief nr 25 | november 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 24 | november 2018

Nieuwsbrief nr 24 | november 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 23 | november 2018

Nieuwsbrief nr 23 | november 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 22 | november 2018

Nieuwsbrief nr 22 | november 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>


Noodhulp Sulawesi

Noodhulp Sulawesi
Sulawesi is 28 september 2018 getroffen door zware aardbevingen en een tsunami. De verwoesting is groot, en er zijn veel slachtoffers.  De Indonesia Mennonite Diakonia Service (IMDS) is samen met MCC begonnen met voedselhulp, faciliteiten voor schoon drinkwater en het ondersteunen van mensen met trauma (trauma counseling). Bijdragen kunnen overgemaakt worden op de rekening van doopsgezind WereldWerk. Lees meer >>


Kinderconferentie - De wereld beter maken

Kinderconferentie - De wereld beter maken
Over de hele wereld leven kinderen in heel verschillende omstandigheden. Toch hebben die kinderen allemaal dezelfde rechten. Er zijn 10 kinderrechten vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Maar welke zijn dat? En waarom zijn ze er eigenlijk? En worden die wel overal nageleefd? Lees meer >>


Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2018

Nieuwsbrief nr 21 | oktober 2018
Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Doopsgezind NU verschijnt twee keer per maand en wordt uitgegeven door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees meer >>

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl