Nieuwsbrief Doopsgezind NU
19 ​februari 2019†


Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 28 februari 2019. Kopij kunt u uiterlijk 25 februari mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Kinderconferentie 2019 | rechten van het kind
Kinderconferentie 2019 | rechten van het kind
9 maart 11:00 uur
Over de hele wereld leven kinderen, in heel verschillende omstandigheden. Toch hebben die kinderen allemaal dezelfde rechten.†Tijdens de kinderconferentie op 9 en 10 maart 2019, gaan de deelnemers aan de slag met de 10 rechten van het kind.†Daarbij wordt gekeken naar wat de kinderen zelf belangrijk vinden en waar zij zelf in hun omgeving een verschil kunnen maken. Het thema wordt verkend in workshops waarin hoofd, hart ťn handen aan het werk worden gezet. Lees meer >>
 

nieuws
Digitaal leesplan: Op weg naar Pasen
Digitaal leesplan: Op weg naar Pasen
Wie ben ik en hoe leef ik? Wat zegt Jezus over zichzelf en wat betekent dat voor mij? Wie in de Veertigdagentijd bij zulke vragen wil stilstaan, kan het leesplan van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) volgen. Deelnemers lezen vanaf 6 maart het hele Johannesevangelie op weg naar Pasen.  Lees meer >>
 

Dichters gezocht: schrijf een lied! Dichters gezocht: schrijf een lied!
De komende maanden organiseert de Taakgroep Liturgie van de remonstranten een landelijke dichtwedstrijd, getiteld 'Het vrije lied'. De wedstrijd staat open voor iedereen, binnen en buiten de kerk. Tot en met 14 april kan men inzenden. Lees meer >>
 

Pelgrimsroute Art Stations of the Cross in Amsterdam Pelgrimsroute Art Stations of the Cross in Amsterdam
22 april 10:00 uur
Zeven Nederlandse en zeven internationale kunstenaars verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de kunstwerken loopt een pelgrimsroute, een kruiswegstatie, van Aswoensdag (6 maart) tot Pasen (22 april). Lees meer >>
 

Dominee Marijn Vermet wint prijs #liefdevannu Dominee Marijn Vermet wint prijs #liefdevannu
Dominee Marijn Vermet heeft een prijs gewonnen. De openlijk homoseksuele Vermet zet zich actief in voor de acceptatie van homoseksuelen in de Aardenburgse kerkgemeenschap. Lees meer >>
 

Mennonite World Conference over klimaatverandering Mennonite World Conference over klimaatverandering
Op deze dag van het landelijke scholierenprotest voor het klimaat (7 februari), spreekt ook Mennonite World Conference zich uit. Aan de hand van Psalm 24 wordt gesteld dat de kerk toe is aan verandering en een positief geluid kan laten horen, naast alle alarmerende wetenschappelijke berichten. Lees meer >>
 

Menno Simons herdacht in Utrecht Menno Simons herdacht in Utrecht
Op 31 januari, tijdens de voorbeden in de Domkerk Utrecht (PKN) werd Menno Simons herdacht. In de gedachteniskapel aldaar was te lezen wie hij was en waarin zijn inspiratie lag. Een mooie traditie van de Domkerk! Lees meer >>
 

We gaan ze brengen! We gaan ze brengen!
Comforters voor vluchtelingen op Lesbos. Het was nog even spannend of alles op tijd geregeld kon worden, maar het is gelukt. Rond 10 februari gaat een groot pakket van ongeveer 250 comforters naar Moria op Lesbos. Lees meer >>
 

Familie Tamrazyan mag in Nederland blijven Familie Tamrazyan mag in Nederland blijven
De Protestantse Kerk Den Haag heeft op woensdag 30 januari de doorlopende kerkdienst die sinds 26 oktober is gehouden in de Bethelkapel beŽindigd. Het politieke akkoord dat werd gesloten biedt de Armeense familie Tamrazyan veilig toekomstperspectief in Nederland. Lees meer >>
 

Uitnodiging: Bijeenkomst met Mennonite Central Committee Uitnodiging: Bijeenkomst met Mennonite Central Committee
20 februari 19:15 uur
Op woensdagavond 20 februari zijn MCC-medewerkers Doug en Naomi Enns te gast in de doopsgezinde kerk te Drachten. Zij zullen een toelichting geven op het MCC-werk in het Midden-Oosten en de sporen van hoop, vrede en verzoening die zij zien in deze door vele conflicten en oorlog getroffen regio.  Lees meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis Vrijzinnig Leerhuis
1 maart 17:30 uur
Thema: Zingeving en werk
Docent & gespreksleider: drs. Kees Blokland. Werk vormt voor veel mensen een essentieel bestanddeel van hun bestaan. Zingeving, levensovertuiging en geloof hebben betekenis voor het leven als geheel, maar wat is de betekenis daarvan voor het werk? Lees meer >>
 

In verband met werkzaamheden aan de website www.doopsgezind.nl kon deze nieuwsbrief niet op donderdag 14 februari worden uitgestuurd. Onze excuses voor het ongemak!
Overleden
Zr. J.G. Boiten-du Rieu, geboren 1 juli 1930, overleden 12 januari 2019.
Zr. A.C. Kuit Verbeek, geboren 6 april 1930, overleden 12 februari 2019.

contact
Algemene Doopsgezinde SociŽteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
19 februari 20:​00 uur
Zin-Inn-lezing van Gerko Tempelman: 'Ongeneeslijk religieus'
Waarom religie maar blijft... De jonge theoloog vertelt in Aalsmeer hoe 'God verdween uit zijn leven' en waarom steeds meer filosofen zeggen dat God terug is. Lees meer >>

19 februari 20:​00 uur
Golfslag-lezing over mystiek in Aardenburg
Dansen en mystiek smelten samen in een creatie van Sander Vloebergs. Hij is gegrepen door mystici. Zijn academische zoektocht bracht hem bij de creatie van een eigen dansvoorstelling. Met het project ‘geliefde lichamen’ brengt hij de academische, de religieuze en de artistieke gemeenschappen samen. Lees meer >>

20 februari 20:​00 uur
Film 'The Florida Project' in Leiden
In de Leidse Lokhorstkerk wordt de film The Florida Project uit 2017 vertoond. Centraal staat de achterkant van de 'Amerikaanse droom'. Met nagesprek. Lees meer >>

22 februari 20:​00 uur
Inspiratiecafť in Aardenburg
Thema: ‘over liefde en relaties’. Aan de hand van een artikel van liefdesfilosoof Jan Drost denken we na over het veelbesproken thema van de liefde en spreken erover door. Lees meer >>

23 februari 10:​00 uur
Expositie 'Met handen en Ziel' in Haarlem
De stichting Ziekenverpleging in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem bestaat 125 jaar. Vanwege dit Jubileum is aan fotograaf Anke Teunissen gevraagd om de bezieling die schuilgaat achter de handen aan het bed, in beeld te brengen. Lees meer >>

24 februari 09:​15 uur
Intrede van Dirk Jan Steenbergen
De kerkenraad van de doopsgezinde gemeente in Apeldoorn e.o. nodigt u uit voor de intrededienst van haar nieuwe voorganger: Dirk Jan Steenbergen. U bent van harte welkom!  Lees meer >>

24 februari 14:​00 uur
Afscheidsdienst in Gorredijk
De Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen zal in de loop van 2019 opgaan in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Aangezien er vanaf 1 maart geen activiteiten in de vermaning in Gorredijk meer plaatsvinden, nodigen de leden en vrienden u van harte uit voor de afscheidsdienst. Lees meer >>

24 februari 14:​30 uur
Foreestenhuis: Geloven in Vrijheid
Sander Wassing is historicus, met als specialiteit het kerkelijk leven. Avond in Hoorn waarop hij verhalen vertelt over kerkelijke gebeurtenissen uit de omgeving. Lees meer >>

26 februari 19:​30 uur
Contextueel bijbellezen in Utrecht: dichtbij het verhaal, dichtbij jezelf
Contextueel bijbellezen begint niet bij de bijbel, maar bij levens van mensen. We gaan met elkaar in gesprek: wat houdt ons bezig? Wat speelt er in de samenleving? Vervolgens leggen we verhalen uit de bijbel naast ons eigen verhaal. Dan gebeuren er verrassende dingen! Veel mensen zeggen: zo heb ik de tekst nog nooit gelezen.  Lees meer >>

27 februari 20:​00 uur
De Franciscaanse Beweging in Hoorn
Foreestenhuisavond over de Franciscaanse Beweging. Dat is een vereniging voor mensen die proberen te leven naar het gedachtegoed van Franciscus van Assisi. Lees meer >>

3 maart 12:​00 uur
Koffieconcert Harlingen
Toptalenten zusjes Pedano met gevarieerd programma.†Altviool, hobo, zang en piano in een verrukkelijk samenspel.† † † † † † † † †† Lees meer >>

3 maart 15:​00 uur
Lezing van Leo Fijen in Sneek
Fijen is een bekend journalist, schrijver, tv-programmamaker (KRO-NCRV) en hij presenteerde tot 2016 het tv-programma ‘Geloofsgesprekken’. Een kundige en inspirerende vragensteller en verteller, die ook in Sneek aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen en gesprekken mensen in contact wil brengen met hun oorspronkelijke bezieling. Lees meer >>

3 maart 15:​00 uur
400 jaar remonstranten
In 2019 bestaat de Remonstrantse Broederschap vierhonderd jaar en staan er allerlei festiviteiten op stapel. Soms terugkijkend en herdenkend, andere juist vooruitkijkend naar de toekomst.  Lees meer >>

6 maart 19:​30 uur
Lezing in Leeuwarden over ontstaan christendom
Schrijver en historicus Jona Lendering is bij de lekenprekersgroep van de FDS te gast. Hij verzorgt een lezing rond zijn lezenswaardig boek: Israël verdeeld.  Lees meer >>


U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde SociŽteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
† †Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2019   Algemene Doopsgezinde SociŽteit
 

Bekijken in PDF-formaat