Nieuwsbrief Doopsgezind NU
1 ​februari 2019 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 14 februari 2019. Kopij kunt u uiterlijk 11 februari mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Subsidies Menno Simons Stichting
De Menno Simons Stichting roept doopsgezinde gemeenten uit het hele land op om buiten de gebaande paden te denken hoe we onze geloofsgemeenschap op een moderne manier vorm kunnen blijven geven. Onze stichting stelt subsidies beschikbaar om echt vernieuwende plannen serieus uit te werken en is meer gericht op middelen dan op loonkosten. Aanvragen, bij voorkeur met begroting, ontvangen we graag uiterlijk 15 maart 2019. Alleen aanvragen die als één pdf-document aangeleverd worden, worden in behandeling genomen. Lees meer >>
 

nieuws
Brainstorm jongerenwerk ADS
Brainstorm jongerenwerk ADS
Er was een waardevolle inbreng van iedereen en vooral van de jongsten. Er klonken opbeurende en hoopvolle geluiden. En dat zetten we weer om in actie! Lees meer >>
 

Nieuwsbrief CPT-Nederland voortaan maandelijks Nieuwsbrief CPT-Nederland voortaan maandelijks
Vanaf januari zal de vernieuwde nieuwsbrief van Christian Peacemaker Teams - Nederland maandelijks verschijnen. Bekijk hier de eerste editie en schrijf u hier in om deze nieuwsbrief direct te ontvangen. Lees meer >>
 

Een midweek op Fredeshiem, iets voor u? Een midweek op Fredeshiem, iets voor u?
20 mei 15:00 uur
Er wordt opnieuw door de FDS en GDS een midweek georganiseerd. Het programma belooft gevarieerd te worden. Naast momenten van bezinning en verdieping staan er enkele uitstapjes in de nabije omgeving op het programma.  Lees meer >>
 

Dieuwertje Blok op Kinderconferentie WereldWerk Dieuwertje Blok op Kinderconferentie WereldWerk
De Kinderconferentie van Doopsgezind WereldWerk, op 9 en 10 maart, wordt geopend door Dieuwertje Blok. Zij is bij kinderen (en volwassenen) met name bekend als de presentatrice van het Sinterklaasjournaal. Daarnaast zet Dieuwertje Blok zich op verschillende manieren in voor het verbeteren van de positie van kinderen, onder meer als ambassadeur van Simavi. Lees meer >>
 

Overzicht van reacties Overzicht van reacties
We hebben doopsgezinden gevraagd om een persoonlijke reactie op de Nashville-verklaring. Omdat het om mensen gaat.
Er zijn inmiddels veertien reacties te lezen. Lees meer >>
 

Een bericht van Doopsgezind WereldWerk Een bericht van Doopsgezind WereldWerk
Het afgelopen jaar is het jaar geweest van de comforters en de school-kits. Op veel plaatsen in Nederland zijn velen enthousiast bezig geweest met het maken van lappendekens of comforters en school-kits ten behoeve van Syrische vluchtelingen in de vluchtelingenkampen. Deze dekens geven niet alleen warmte. Mensen daar putten ook hoop uit de gedachte dat ze er niet alleen voor staan: ze beseffen dat elders in de wereld aan hen wordt gedacht. Lees meer >>
 

De cursus 'Doperse Theologie' stopt in de huidige vorm De cursus 'Doperse Theologie' stopt in de huidige vorm
Afgelopen weekend heeft ds. Gerke van Hiele in Mennorode bekendgemaakt dat hij zal gaan stoppen als organisator van de Doperse Cursus. Na vele jaren van inzet heeft hij gemeend dat het tijd is om zijn werkzaamheden voor de Doperse Cursus te beëindigen. We zijn hem zeer dankbaar voor het werk dat hij heeft verricht en voor de wijze waarop hij deze functie heeft vervuld.  Lees meer >>
 

Laatste dienst br. Harmen Ament Laatste dienst br. Harmen Ament
3 februari 10:00 uur
Br. Harmen Ament houdt zijn laatste dienst in Sneek omdat daar zijn doopsgezinde wortels liggen. Iedereen die hier bij wil zijn is van harte welkom.  Lees meer >>
 

Intrededienst Jolanda Valk Intrededienst Jolanda Valk
3 februari 14:00 uur
Op 3 februari 2019 hoopt zr. Jolanda Valk intrede te doen als pastor van de doopsgezinde gemeente Buitenpost. Zij zal worden bevestigd door da. T. Weidema-Bos. Lees meer >>
 

Zinn-Inn cursus 'Bijbel, boek en bron' in Zeist Zinn-Inn cursus 'Bijbel, boek en bron' in Zeist
4 februari 20:00 uur
We gaan opgewerkt verder met de Abrahamverhalen in Weg van de Tora. Uit deel 2 lezen we nog Abrahamverhalen 8 en vervolgens de Abrahamverhalen 9 t/m 16 in deel 3.
Lees meer >>
 

Comforters maken in Joure Comforters maken in Joure
6 februari 13:30 uur
Kom in Joure een handje helpen met het maken van comforters (dikke dekens) voor vluchtelingen in het Midden-Oosten. Na afloop drinken we koffie tijdens de ontmoetingsmiddag. Lees meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis Vrijzinnig Leerhuis
8 februari 17:30 uur
De Maaltijd
Docent en gespreksleider: drs. Iris Speckmann. Voedsel wordt ook wel de nieuwe religie genoemd: we leven allerlei nieuwe ‘spijswetten’ na - inclusief 'taboes' als tarwe -, chefkoks zijn idolen en we koken uit de ‘pasta-bijbel’. Ook kennen we aan de maaltijd haast magische werkingen toe: ‘voedsel verbindt’, zeggen we bijvoorbeeld, en: ‘koken onthaast’. Lees meer >>
 

Dit is mijn verhaal Dit is mijn verhaal
9 februari 10:00 uur
Welke betekenis heeft de bijbel in het leven van jonge christenen? Achttien jongvolwassenen vertellen over een kantelpunt in hun leven en de rol die de bijbel hierin heeft gespeeld.  Lees meer >>
 

Uitnodiging: Bijeenkomst met Mennonite Central Committee Uitnodiging: Bijeenkomst met Mennonite Central Committee
20 februari 19:15 uur
Op woensdagavond 20 februari zijn MCC-medewerkers Doug en Naomi Enns te gast in de doopsgezinde kerk te Drachten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door WereldWerk in samenwerking met de Bezinningsgroep over Vrede in Drachten. Lees meer >>
 

Afscheidsdienst in Gorredijk Afscheidsdienst in Gorredijk
24 februari 14:00 uur
De Doopsgezinde Gemeente Gorredijk-Lippenhuizen zal in de loop van 2019 opgaan in de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Heerenveen en Tjalleberd. Aangezien er vanaf 1 maart geen activiteiten in de vermaning in Gorredijk meer plaatsvinden, nodigen de leden en vrienden u van harte uit voor de afscheidsdienst. Lees meer >>
 

Gemeentevergadering op 25 mei
25 mei 10:30 uur
De eerstkomende Gemeentevergadering (GV), de voormalige Broederschapsvergadering, zal gehouden worden op zaterdag 25 mei in Amersfoort. Lees meer >>
 

Jaarboekje 2019: Het doopsgezind jaarboekje 2019 is uit en kan besteld worden bij de ADS: ads@doopsgezind.nl | 020 6230 914. Het jaarboekje bevat persoonlijke gegevens en is in verband met de AVG niet openbaar. Alleen kerkenraden en leden van doopsgezinde gemeenten kunnen het bestellen. Het boekje kost € 10,-.
Nieuw adres: ds. G.Tj. Kindt, Erasmuslaan 23 A8, 9752 PE Haren, tel. 050 7855 788 | 06 2245 6538.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
1 februari 16:​30 uur
Café Pensée: Risicomanagement
Café Pensée in Baarn is een plaats voor gedachtenwisseling, en daarmee voeding tot nadenken. Lees meer >>

1 februari 17:​30 uur
Vrijzinnig Leerhuis
De Maaltijd
Docent en gespreksleider: drs. Iris Speckmann Voedsel wordt ook wel de nieuwe religie genoemd: we leven allerlei nieuwe ‘spijswetten’ na - inclusief 'taboes' als tarwe -, chefkoks zijn idolen en we koken uit de ‘pasta-bijbel’. Ook kennen we aan de maaltijd haast magische werkingen toe: ‘voedsel verbindt’, zeggen we bijvoorbeeld, en: ‘koken onthaast’. Lees meer >>

2 februari 15:​00 uur
Boekpresentatie: De maaltijd die verbindt
In De Kapel in Hilversum zal het nieuwe boek van ds. Peter Korver: De maaltijd die verbindt gepresenteerd worden. Lees meer >>

2 februari 16:​30 uur
Beeldende kunst van de Contra-Reformatie
Lezing in Almelo over de beeldende kunst van de Contra-Reformatie, met grote kunstenaars als Bernini en Caravaggio. Spreker is kunsthistorica Frederike Upmeijer. Lees meer >>

2 februari 17:​00 uur
Vesperdienst met cantorij remonstrantse gemeente
Na de mooie vesperdienst die in Berkenwoude is gehouden, zal de cantorij op 2 februari in de doopsgezinde kerk in Dordrecht deze vesperdienst verzorgen. Lees meer >>

3 februari 15:​30 uur
Winterreise van Frans Schubert in Deventer
‘Winterreise’ (Winterreis) is een cyclus van 24 liederen van Franz Schubert, die hij voltooide in 1827. Uitvoering door Domien Arnolds, bariton, Rik Groenhuijzen, piano en Marien van den Boom, verbindende teksten. Lees meer >>

3 februari 15:​30 uur
De vreemdeling in het Dopers Café
Voor de derde keer dit winterseizoen wordt er in de doopsgezinde kerk van Rottevalle
een Dopers Café gehouden. Het gespreksonderwerp is deze keer 'De vreemdeling in ons midden'. Een onderwerp dat de laatste jaren nogal wat stof doet opwaaien.  Lees meer >>

5 februari 19:​30 uur
Filmavond in Aardenburg
Vertoond wordt In a Better World, een hartverwarmende film van Oscarwinnaar Susanne Bier vol morele vragen over verlies, wraak en vergeving. Lees meer >>

6 februari 14:​00 uur
DoRe-Café Groningen belicht polarisatie in de maatschappij
Het DoRe-Café (van de doopsgezinden en remonstranten) gaat dit voorjaar met een drietal bijeenkomsten, in op het steeds opvallender maatschappelijk fenomeen van de groeiende verscherpte tegenstellingen, zelfs polarisatie, tussen (meningen van) diverse groepen mensen. Soms wordt er zelfs een echte muur opgeworpen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Lees meer >>

7 februari 19:​30 uur
Leerhuis
Leerhuis olv Johannes van der Meer Lees meer >>

8 februari 18:​00 uur
Doperse Theologie
Cursusweekend 'Doperse Theologie' in Elspeet. Vanaf vrijdagavond 18:00 uur (diner) t/m zaterdagmiddag 15:30 uur. De cursus Doperse Theologie duurt twee jaar, te beginnen in september in oneven jaren. Meer informatie over de cursus: klik hier.

8 februari 20:​00 uur
'Ontmoet Palestina'-feest in Amsterdam
Op vrijdagavond (en nacht) 8 februari 2019 ben je van harte welkom bij het 'Ontmoet Palestina'-feest in Amsterdam. Een avond waarop Daoud Nassar spreekt, maar met ook volop tijd en ruimte voor workshops, dabkah en dans. Lees meer >>

9 februari 13:​15 uur
Vriendenmiddag Tent of Nations in Driebergen
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto 'Wij weigeren vijanden te zijn'. Lees meer >>

14 februari 19:​30 uur
Kring 'Vergeten helden en andere verhalen' bij vrijzinnigen Baarn en Soest
In haar boek Rebible presenteert Inez van Oord samen met haar broer, dominee Jos, een nieuwe manier om naar de verhalen te kijken die in de bijbel worden verteld. Lees meer >>

14 februari 20:​00 uur
Film in Heerenveen over vluchtelingenproblematiek
Deze Fins-Franse productie gaat over Marcel Marx. Hij heeft zijn oude zwerversbestaan vaarwel gezegd en probeert een huiselijk bestaan op te bouwen in Le Havre. Marx is tevreden met zijn leven tot het lot hem in contact brengt met een minderjarige Afrikaanse vluchteling.  Lees meer >>

15 februari 20:​00 uur
Workshop Reinier van den Berg in Zoetermeer
De VCGZ (Vrijzinnig Christelijke Geloofsgemeenschap Zoetermeer) organiseert in samenwerking met verschillende milieuorganisaties een lezing/workshop met Reinier van den Berg. De bezoekers kunnen onder meer hun Ecologische Voetstap uitrekenen. Lees meer >>

17 februari 17:​00 uur
Koorgesprekken in Haren
Tweede van een nieuwe serie van drie koorgesprekken in Haren. Jolly Kerkstra gaat in gesprek met ds. Sjaak de Boer, predikant van de Harense Ontmoetingskerk. Lees meer >>

18 februari 20:​00 uur
Filmavond in Hoorn: Spotlight
Spotlight vertelt het grootste schandaal van de rooms-katholieke kerk van de afgelopen eeuwen. De Beste Film van 2015 neemt je mee naar het begin van de ontrafeling ervan. Lees meer >>

11 mei 10:​00 uur
Zendingsworkshop en Algemene Ledenvergadering DZ 2019
De jaarlijkse Zendingsworkshop en de Algemene Ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending vinden plaats op zaterdag 11 mei 2019 van 10.00-15.00 uur.
Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2019   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat