> nieuws

Nieuws

12 april 2023‘IVG’ staat voor Internationale VredesGemeente (ook wel Internationale VredesGroep). Ze is een antwoord op een uitnodiging van de midden Amerikaanse doopsgezinde Vredestraditie, om samen inhoud te geven aan het evangelie: centrum van Gerechtigheid en Vrede. Dat was 2001. Gaandeweg werd duidelijk dat onze verbinding eigenlijk de hele schepping zou betreffen - niet alleen de noden en vreugden van ‘ons mensen’.

‘Wayana’ is de naam van een inheems volk/traditie in de noordelijke rand van de Amazone: nú onder levensgevaarlijke druk van illegale exploitatie van hun oerwoud (goud, hout, hydro, prostitutie en zo meer). Een zogenaamd ‘verkennend onderzoek (fact-finding)’ op verzoek van Christian PeaceMaker Teams en lokale organisaties bevestigde glashelder dat niet alleen de mens, maar de hele schepping/natuur zoekt naar toekomst en herstel. Dat was 2011.

IVG-Wayana raakte betrokken bij internationale lobby, actie en reflectie: aanvankelijk vooral via de Indiaanse Raad van de Verenigde Naties (UNPFII) en later via de Wereldraad van Kerken / Brede Oecumene. Daarmee kwamen aanvankelijke boosheid en ontzetting over roofbouw van ‘natuur en mens’ langzaam in het licht van krachten van Leven: Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede. Dat was 2013, Busan.
Het doopsgezinde Vredesplatform RedPaz/CAMCA (midden Amerika) en de Latijns Amerikaanse Indiaanse oecumene CLAI-AELAPI blijken inspirerende tochtgenoten: beiden deelgenoot/dragers van Aguacatán.

 
PS 1
onze term 'indiaans' zet ik graag af tegen de noord amerikaans-indiaanse term 'wasicu' voor 'ons witte cultuur van overzee'.
https://www.wordsense.eu/wasicu/ e.a.

PS 2
Ergens in die route wil zeker genoemd worden de Encycliek 'Laudato Sí' van paus Franciscus. https://laudato-si.nl/ e.a.


Nadere informatie:

Jacob Schiere, 
stuurgroep IVG-Wayana, doopsgezind WereldWerk
www.wayana.nl (in progress)
jacobschiere@aqn.nl

 

voor meer informatie:

VERHAAL VAN DE INDIAANSE THEOLOGIE IN MESO AMERICA/CAMINAR DE LA TEOLOGÍA INDIA EN MESOAMERICA
Eleazar López Hernández (klik hier)

WATER IN DE THEOLOGIE VAN MESO-AMERIKA UIT DE ZAPOTEC ERVARING/EL AGUA EN LA TEOLOGÍA DE MESOAMÉRICADESDE LA EXPERIENCIA ZAPOTECA
Eleazar López Hernández (klik hier)

V BIJEENKOMST VAN DE INDISCHE THEOLOGIE OVER HET THEMA VAN HEILIG WATER/V ENCUENTRO DE TEOLOGIA INDIA CON EL TEMA DE LA SAGRADA AGUA
Kiki en Miguel (klik hier)

 

 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl