> agenda

Agenda

 
4 februari 2022, 10:30 uur

Uitnodiging van en voor Quakers en Doopsgezinden

Johanneskerk in Amersfoort: Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort.

 

                                                         

Op zaterdag 4 februari 2023 vindt in de Johanneskerk in Amersfoort een volgende gezamenlijke studiedag plaats van Quakers en Doopsgezinden. 

Het thema van de dag is:

Geweldloos: waar sta ik in Godsnaam?

Tijd:       vanaf 10.30 inloop, start om 11.00 tot uiterlijk 16.30 uur
Plaats:  Johanneskerk in Amersfoort: Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort.


De bedoeling van deze ontmoeting is het verstevigen van de band tussen Doopsgezinden en Quakers. Het is de derde keer dat op deze manier een dag wordt georganiseerd en tijdens deze dag zullen we actief bezig zijn met het bovenstaande thema. We zullen daarbij elkaar leren kennen en bevragen. 

Verder zullen enkele mensen een korte inleiding houden over geweldloosheid, over pacifisme en over de wijze waarop we in deze tijd deze onderwerpen wel of niet vorm geven in ons leven. 
Hun inbreng zal verder worden besproken tijdens een gedachtewisseling in grote en kleine groepen.

Het zal een interactieve en creatieve dag zijn, waarin we bezig gaan met onze (geloofs)opvattingen over geweldloosheid/pacifisme. 

Je kunt je voor deze dag opgeven bij Gerrit Jan Romeijn: secretariaat@dgwereldwerk.nl  
Doe dit uiterlijk 15 januari 2023, dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.


Met Vredesgroeten

De voorbereidingsgroep Quakers en Doopsgezind Wereldwerk, bestaande uit:

Erik Dries, Kees Nieuwerth, Maarten van der Werf, Marlies Tjallingii, Waldemar Epp en Gerrit Jan Romeijn

Quackers studiedag doopsgezinden


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl