> nieuws

Nieuws

 
19 september 2022

Collecte ADS-DGWW

Vredeswerk in Midden-Amerika 
 
Onze zustergemeenschap in Midden-Amerika heeft zich in ruim veertig jaar ontwikkeld tot een soort laboratorium van eigentijds dopers vredesgetuigen.  
Bij dagelijks geweld tussen mensen onderling en in de hele schepping zijn ze aanwezig met hulpwerk, pastorale inzet en profetisch geluid. Vanaf het begin van de jaren 80 hebben ze de Nederlandse doopsgezinden uitgenodigd dat 'avontuur' mee te maken, in praktijk en evangelische bezinning. 
 
We stellen de Vredescollecte 2022 voor als moment om bij te dragen in de kosten van dit werk:  


In Midden-Amerika:  

- ondersteuning in het werk met en voor bejaarden, jeugd, gevangenen/slachtoffers; 
- de inzet voor mensenrechten en milieu 'activisten', 
- theologische en hermeneutische trainingen (gerechtigheid)
- Concrete inrichting van faciliteiten, reis- en verblijfskosten, studie e.d. 

In Nederland:  

- Uitnodiging om enkelen-van-daar ook met ons-van-hier hun verhaal te laten delen en verrijken. 

We weten dat het makkelijker is om voor een afgebakend project te collecteren (zoals een ticket of een keuken) maar we beseffen ook dat het om meer gaat dan alleen maar dit ticket, want het gaat om de ruimte en de geloofsmoed die we creëren met elkaar en daar is gebed en ook geld voor nodig. Daarom in deze collecte deze vraag van Vrede en Recht. 
 
Jaap Schiere (werkgroep IVG-internationale vredes gemeente)

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL27 TRIO 0786 8803 33  t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer
omschrijving: ‘vredeswerk’


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl