> nieuws

Nieuws

 
9 maart 2022

Collecte ADS-DGWW

Hulp voor Oekraïne 

Misschien zag u op het collecterooster van de ADS staan dat de collecte voor WDO (Werkgroep Duurzame Ontwikkeling van Doopsgezind WereldWerk) zou zijn. Maar WereldWerk (in overleg met de ADS) had het gevoel dat het nu niet paste. Daarom is een ander doel gekozen.

Misschien voelt u zich, net als ik, machteloos door alles wat in Oekraïne gebeurd en we weet u, net als ik, niet wat u kunt doen. 

Doopsgezind WereldWerk is constant in nauw overleg met de ADS, de Europese doopsgezinde hulpwerken en MCC welke hulp het meest effectief is en snel uitvoerbaar is. Hoe dat allemaal uitpakt weten we nog niet, want wat vandaag nog kan is morgen al niet meer mogelijk en soms is morgen wel iets mogelijk dat vandaag nog niet kon. 

Om snel op specifieke verzoeken te reageren, is uw financiële steun dringend nodig en dus van harte welkom!

 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
NL27 TRIO 0786 8803 33  t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer
omschrijving: ‘hulp Oekraïne’


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl