> nieuws

Nieuws

 
17 februari 2022

in memoriam

in memoriam Henk Blom
Met het overlijden van Henk Blom verliest de doopsgezinde broederschap een van zijn volhardende strijders voor een wereld van vrede en gerechtigheid. Gedurende zijn leven heeft Henk zich hiervoor ingezet, niet alleen bij de doopsgezinden maar ook in oecumenisch verband. Hoe actief hij was bleek bij de dankdienst op 7 oktober waar vertegenwoordigers van 12 organisaties elk een kaars aanstaken en enkele woorden over Henk uitspraken.
Zelf leerde ik Henk halverwege de jaren negentig kennen. Toen de Doopsgezinde Vredesgroep een nieuwe voorzitter zocht, viel Henks naam al snel. Henk zou voorzitter blijven tot de fusie van de Vredesgroep met Bijzondere Noden in 2006.
In Middelburg was Henk actief bij de Raad van Kerken en hij trouwde daar met Tineke. Helaas kwam zij in 2000 door ziekte te overlijden. Een paar jaar later hertrouwde Henk met Coot Winkler Prins die hij leerde kennen bij de Vredesgroep, en hij verhuisde naar Zwolle. In diezelfde tijd waren de besturen van de Vredesgroep, Bijzondere Noden en de Zending in gesprek om te komen tot een fusie. Na het afhaken van de Zending gingen de andere twee organisaties verder. In een gezamenlijke werkgroep die de fusie voorbereidde, waar zowel Henk als ik deel van uit maakten, bleek zijn kracht als verbinder. Befaamd waren zijn lijstjes met gemaakte afspraken die elke vergadering stipt werden nagelopen om te checken of iedereen wel zijn taken had verricht.
Na de fusie tot Doopsgezind WereldWerk bleef Henk nog enkele jaren bestuurslid. Daarna bleef hij actief bij Doopsgezind WereldWerk, met name voor Honduras
en Christian Peacemaker Teams. Daarnaast was hij actief bij Kerk en Vrede, waar hij vele jaren bestuurslid was en het secretariaat verder uitbouwde. Ook bezocht hij trouw de bijeenkomsten van Church and Peace, een oecumenisch netwerk van vredesgroepen en vredesmensen. Ook daar kruisten onze wegen elkaar geregeld.
Afgelopen zomer kregen we berichten dat het niet goed ging met Henk. Op 1 oktober 2021, twee weken voor zijn tachtigste verjaardag, is Henk in het bijzin van zijn vrouw en dochters in alle rust overleden. Ons rest nu de schone taak om zijn werk voor een wereld van vrede en gerechtigheid voort te zetten. 
Roel Meihuizen


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl