> nieuws

Nieuws

 
3 juni 2021

HELP Brandstichting Tent of Nations

HELP  Brandstichting Tent of Nations

Op 21 mei j.l. is er brand gesticht  bij de Tent of Nations, de educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Door een combinatie van een sterke wind en de droogte kon het vuur snel om zich heen grijpen. Met behulp van buren uit Nahalin, en later ook van de brandweer uit  Bethlehem, heeft de familie Nassar het vuur gelukkig kunnen doven. Het is enorm tragisch de foto’s van zwartgeblakerde velden te zien waar meer dan duizend olijf- en amandelbomen en wijnranken zijn verwoest en honderden bomen zwaar zijn beschadigd.  De emotionele impact bij de familie Nassar en vrienden/vrijwilligers van Tent of Nations is groot. De materiële en financiële impact is niet te overzien.

De familie Nassar wil het vuur van deze verwoesting omvormen tot het vuur van Pinksteren: “Wij weigeren vijand te zijn, wij weigeren slachtoffer te zijn.” En wat kunnen wij nu doen? Wereld Werk werkgroep Midden Oosten geeft, mede namens hen, suggesties:
Bid en/of toon je medeleven:
U kunt een berichtje sturen via Facebook : Tent of Nations / Nassar farm facebook page of mail naar tentofnationsnl@gmail.com dan wordt het bericht door de Stichting Vrienden van T.o.N geplaatst.

Sponsor een boom en/of organiseer een collecte:
Wanneer op de zwart geblakerde velden geen nieuwe bomen worden geplant, vervalt - volgens oude wetten - , deze grond aan de overheid, dus het planten van nieuwe bomen is een “must” voor dit vredesproject. Hebt u folders of boekjes nodig om het verhaal van Tent of Nations te kunnen delen? Mail naar tentofnationsnl@gmail.com en ze  worden graag opgestuurd.

Uw persoonlijke financiële bijdrage en/of de opbrengst van de collecte kunt u overmaken naar het bankrekeningnummer NL 27 TRIO 078 688 0333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer onder vermelding van Brand Tent of Nations Dan wordt het bedrag geoormerkt en z.s.m. overmaakt naar de Stichting Vrienden van Tent of Nations c.q. familie Nassar.

Word  vrijwilliger  - als je tijd hebt en een goede conditie!
Aanwezigheid van buitenlanders biedt bescherming tegen geweld en vernielingen van buitenstaanders.  En er is nu extra veel werk om de grond te bewerken en  voor het planten van nieuwe boompjes.  Heb je belangstelling? Neem contact op voor meer informatie. 

Uitnodiging
Op 25 september 2021 worden op ca 21 plaatsen in Nederland  Vriendenmiddagen georganiseerd. Het programma is inspirerend en dynamisch. Meer informatie volgt spoedig.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl