> nieuws

Nieuws

26 januari 2021

fonds voor 'Getuigenis en Vrede

'n KORREL ZOUT
Dit is naar mijn idee de zeer treffende titel van het – enkele malen per jaar verschijnende – blad* van het Jeanette Noëlhuis, een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Uit het inleidend woord: “Onze  levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid en directe actie voor een betere samenleving, ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten. Ons streven is om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten. In het evangelie van Matteüs zegt Jezus: 'Al wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, hebben jullie voor Mij gedaan.' In 2021 horen hiertoe ook de mensen in onze samenleving die wij het stempel 'illegaal' opdrukken. Daarom leven we samen met rond de twaalf mensen zonder papieren, die soms nog wel en soms ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. We (proberen te) delen wat we hebben met anderen die minder hebben....” 
Regelmatig demonstreren zij bij detentiecentra op Schiphol en in Zeist, om de daar  vastgehouden asielzoekers te bemoedigen, maar ook in Volkel en Büchel, om duidelijk te maken dat “kernwapens,  die daar opgeslagen liggen, onmenselijk, onhanteerbaar, immoreel en illegaal zijn”. Deze en andere acties – zoals voor een beter klimaat en tegen racisme –  voeren zij uitsluitend geweldloos.
Ook op nog andere manieren zetten zij zich in voor een betere wereld. Interessant in dit verband is een artikel in hun blad over hun bewuste keuze om te gaan wonen in de Bijlmermeer. Eind jaren tachtig was daar een enorme leegstand, waardoor zij vlot een grote flatwoning konden betrekken. De buurt bleek een ideale plek om een gemeenschap te beginnen met huisgenoten uit alle mogelijke culturen. Maar de Bijlmermeer had ook haar schaduwkanten: armoede, drugsproblematiek, vandalisme en onveiligheid. De gemeente Amsterdam besloot de wijk grondig te renoveren. Na stagnatie door de financiële crisis begon zich vanaf ongeveer 2010 een enorme transformatie te voltrekken: kantoorgebouwen werden omgebouwd tot studentenwoningen en allerlei wijkvoorzieningen, bouw van luxe flatwoningen en een groot hotel. Steeds meer kapitaalkrachtige bewoners vestigden zich er. Investeerders zagen dat het kopen van woningen of bedrijfspanden een goede investering was. De prijzen stegen en de oorspronkelijke bewoners, de pioniers van de wijk konden deze niet meer betalen. Dit proces wordt 'gentrificatie' genoemd en de initiatiefnemers van het Jeanette Noëlhuis vroegen zich af, of zij hier niet aan meegewerkt hadden. Overigens is gentrificatie een behoorlijk gecompliceerd proces, waarbij allerlei verschillende partijen betrokken zijn: individuele kopers, woningcorporaties, overheid en grote investeerders. Wel speelt de overheid hierbij – anders dan bijv. in de VS – een meer sturende rol. Negatief is alleen, dat ook in Nederland de overheid zich steeds meer terugtrekt, waardoor de woningmarkt steeds meer speelbal wordt van grote investeerders. Dit alles geeft te denken. De auteur besluit: “Het leven kiezen – zoals Deuteronomium aangeeft – heeft te maken met solidariteit en omzien naar elkaar. Wie weet helpen de door ons gemaakte geveltuintjes daarbij een heel klein beetje”.
Dit is maar één aspect, waarover in 'n Korrel Zout te lezen was. Moge deze beknopte weergave van de idealen van de leden van de Noëlhuis gemeenschap ons inspireren om na te denken over ons eigen leven. 
Henk Blom

* Twee keer per jaar 'n Korrel Zout ontvangen (indien mogelijk tegen een kleine donatie) is aan te vragen via het online formulier op: www.noelhuis.nl/abonneren. Vermeld uw e-mailadres voor digitale toezending of naam en adres voor toezending per post.


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl