> agenda

Agenda

 
6 februari 2021, 10:00 uur

Uitnodiging Bijeenkomst 'Online dag' Quakers en Doopsgezinden

thuis bij een computerscherm

‘Hoe beleef jij deze tijd en waar vind jij je kracht?’

Beste Vrienden

Uitnodiging
Hierbij nodigen we jullie uit voor een online ontmoetingsdag van Doopsgezinden en Quakers op zaterdag 6 februari as. Na de eerste ontmoetingsdag op 16 november 2019, willen we elkaar op deze dag verder leren kennen en inspireren. Deze ontmoeting zal plaatsvinden via een computerscherm, want door Corona is een ‘fysieke bijeenkomst’ (nog) niet mogelijk.

Inleiding
Deze tijd is voor velen van ons een spannende tijd, een tijd waarin we allereerst en vooral zijn geconfronteerd met de Corona‐pandemie, maar ook politieke verhoudingen, klimaatverandering, wanorde in internationale verhoudingen en vage dreigingen van militair en digitaal geweld houden ons bezig. Verder zal iedereen ook een eigen gebied van zorgen hebben. Al deze zaken kunnen leiden tot persoonlijke onrust, maar tot op zekere hoogte ook tot een vorm van gemeenschappelijke onrust.

Voor veel mensen lijkt het alsof ze in een zgn. ‘Kairostijd’ zijn beland, een tijd waarin belangrijke en verstrekkende keuzes moeten worden gemaakt. Daarbij is het onderscheiden of lezen van de tekenen van de tijd heel belangrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ‘helder krijgen’ van de wijze waarop een ‘nieuw normaal’ wordt ingevuld. Dit zijn persoonlijke keuzes, maar tegelijkertijd is het ook een collectieve opgave en opdracht.

Naast het onder ogen zien van de pijn willen we ons in deze bijeenkomst vooral richten op onze kracht als individu en onze kracht als lid van een gemeenschap. Dat gaan we tijdens deze dag in een aantal stappen doen. Dit zal afwisselend plenair en in kleine groepen plaatsvinden (ook dat kan online!). Zet daarbij de eigen pot koffie of thee op je bureau of tafel!

Programma
Gedurende de dag komen de volgende vragen in onderstaande volgorde ter sprake:
1. Welke pijn en zorgen hebben we ervaren in de afgelopen maanden?
2. Vervolgens praten we in kleine groepen verder over:
‘(h)erkennen van je geraaktheid en je kracht’
3. Inleiding over ‘van pijn naar kracht’.
4. In kleine groepen praten we weer verder over:
‘hoe wend je die gevonden kracht aan om je dromen waar te maken? (in het klein, maar ook met anderen in het groot)
5. Afronding met een uitwisseling in een gesprek uit de stilte.
 
Opgave
Geef je voor 1 februari op bij Gerrit Jan Romeijn: secretariaat@dgwereldwerk.nl 

In de week voorafgaand aan de dag krijg je dan een zgn. ‘Zoom‐link’ toegestuurd.

Zoom oefen‐sessie
Zoom is een programma om online te vergaderen. In deze Corona‐tijd is Zoom heel nuttig gebleken. Niet iedereen is echter vertrouwd met Zoom. Daarom is er voor de start van de dag een oefen‐sessie van Zoom gepland.

Samenvattend
Plaats:                                  thuis bij een computerscherm o.i.d.
Datum:                               zaterdag 6 februari
Tijd:                                       10.00 – 13.30 uur
Zoom oefensessie:   9.30 – 9.50 uur

Hopelijk tot ziens op zaterdag 6 februari!

De voorbereidingsgroep, bestaande uit leden van Doopsgezind Wereldwerk en Quakers, t.w.: Waldemar Epp, Erik Dries, Kees Nieuwerth, Gerrit Jan Romeijn, Marlies Tjallingii en Maarten van der Werf


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl