> nieuws

Nieuws

 
19 augustus 2020

Tent of Nations

“Je hebt pijn. Ik weet het. Ik heb ook pijn. Laten we naar een oplossing zoeken” Amos Oz 

 Geachte zusters en broeders,                                                         

Doopsgezind WereldWerk wil de schurende stilte in onze Broederschap over Israël/Palestina doorbreken en met u haar zorgen over de voortschrijdende geweldspiraal delen. Zij is de partner organisatie van Kairos- Sabeel Nederland en ondersteunt vanuit haar grondwaarden solidariteit, duurzaamheid en vrede, alsmede haar doopsgezinde grondhouding van geweldloosheid, sinds enkele jaren met name het project op de Westelijke Jordaanoever “Tent of Nations”, de educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns christelijke familie Nassar in Bethlehem. 


Straks meer over “Tent of Nations”. Ik zou u eerst willen vragen: hoe is het met U? We leven immers in een bijzonder onzekere tijd, waarin alles anders is dan het in dit voorjaar nog was.  Een tijd waarin veel mensen zich zorgen maken over hun gezondheid en die van hun naasten en over hun (financiële) toekomst en/of die van hun kinderen of kleinkinderen.  Een tijd waarin grote zorgen zijn over de kwetsbaarste mensen in onze samenleving, in vluchtelingenkampen, in geweldsituaties wereldwijd.   


Het Coronavirus was zowel in Israël als Palestina eerst onder controle maar momenteel nemen de besmettingen toe, wat veel angst, onzekerheid en beperktere mobiliteit met zich mee brengt.


Nu het fysieke leven op een bepaalde manier tot stilstand is gekomen, is schriftelijk contact extra belangrijk. Vandaar deze brief aan u, met belangrijke informatie en tevens de hartelijke groeten van Daoud Nassar, het doet hem erg goed dat er juist in deze tijd zusters en broeders zijn die in solidariteit en vriendschap om hem heen staan.
Door het inreisverbod voor internationale vrijwilligers en de Corona maatregelen zijn de Summercamps voor jongeren op de boerderij dit jaar niet toegestaan. Ook het Women’s Centre in Nahalin is gesloten. De buitenlandse vrijwilligers en gasten vormen ook een beschermend en essentieel schild tegen invallen van kolonisten en het Israëlische leger. Buitenlandse gasten worden nu extra gemist want zij zijn tevens belangrijk bij het bewustwordingsproces en als ondersteuning  bij de rechtszaken over het eigendomsrecht en bouwvergunningen. De familie Nassar is momenteel erg druk met het voldoen aan alle vereisten vanuit de Israëlische Militaire Autoriteiten vanwege de herregistratie van hun land, dat al meer dan 100 jaar hun eigendom is. Dit kost niet alleen veel tijd maar bovenal veel geld voor het inschakelen van landopmeters en advocaten. Recente toestemming aan de nabij gelegen illegale nederzetting Neve Daniël voor het bouwen van 120 huizen maakt de herregistratie van de landbouwgrond van de familie Nassar extra spannend. 


Tot 1 juli 2020 was het ook erg spannend vanwege de plannen van Netanyahu voor annexatie van grote delen van de Westbank (30%). Op dit moment is het onduidelijk hoe het verder zal gaan. Mochten deze plannen plaats vinden dan is het risico groot dat ook de Tent of Nations geannexeerd zal worden. De Wereldraad van Kerken, de Raad van Kerken van het Midden Oosten hebben samen met WereldWerk bij de ministers van Europese Zaken dringend beroep gedaan om te protesteren tegen deze annexatieplannen. WereldWerk heeft ook samen met Kairos Sabeel Nederland, Een Ander Joods Geluid, e.a  een brief aan minister Blok van Buitenlandse Zaken gestuurd met een dringend protest tegen deze annexatie plannen. Mocht de annexatie toch plaats vinden , dan zullen we wellicht op u een beroep doen om brieven te schrijven aan mensen met invloed.


Het delen van zorgen met geloofsgenoten is een oude en waardevolle christelijke traditie. Verbondenheid, solidariteit en vriendschap met de familie Nassar, kan door gebed, door het delen van het verhaal van de Tent of Nations met anderen en/of het samenkomen op 13 februari 2021 tijdens de Vriendendag (informatie volgt). In deze onzekere tijden doen we een dringende verzoek om financiële ondersteuning  voor het werk op de boerderij en de boomgaard, het planten van een olijfbomen als teken van hoop, juridische ondersteuning bij de diverse rechtszaken en in het bijzonder voor het educatieve werk met betrekking tot duurzaamheid en geweldloosheid.


De leden van werkgroep Midden Oosten zijn altijd bereid om een bijeenkomst over het werk van Tent of Nations te verzorgen (www.dgwereldwerk.nl; e-mail: info@dgwereldwerk.nl). Internetinformatie over de Tent of Nations kunt u vinden op www.tentofnations.org.  


Indien u dit werk financieel wilt steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL 27 TRIO 078 688 0333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer o.v.v. Tent of Nations.
Ik wens u en uw dierbaren een goede gezondheid toe.


Namens de werkgroep Midden Oosten van WereldWerk danken wij u bij voorbaat voor uw gift, vredesgroet, 

Yvonne Ulrich - van de Vijver (werkgroep Midden Oosten) 


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl