> agenda

Nieuws

17 januari 2019

MCC - Geloof, hoop en Syrië

 uitnodiging 

Bijeenkomst met Mennonite Central Committee

 

Op woensdagavond 20 februari zijn MCC-medewerkers Doug en Naomi Enns  te gast in de doopsgezinde kerk te Drachten. De bijeenkomst wordt georganiseerd door WereldWerk in samenwerking met de Bezinningsgroep over Vrede in Drachten. 

 

Geloof, hoop en Syrië

Voordat Doug en Naomi de MCC-vertegenwoordiging vanuit Straatsburg ter hand namen, zijn zij een aantal jaren werkzaam geweest in Libanon en Syrië. Op 20 februari zullen zij een toelichting geven op het MCC-werk in het Midden-Oosten en de sporen van hoop, vrede en verzoening die zij zien in deze door vele conflicten en oorlog getroffen regio. Door de oorlog werden christenen verdreven en de kerken verwoest. Nu Assad weer terrein wint, keren christenen terug. Hoe ben je in deze omgeving getuige? Hoe kun je doorleven tussen wat de puinhopen zijn van de oorlog? Gelukkig klinken nog steeds verhalen van hoop. Verhalen die gaan over christenen die niet zijn vertrokken en hun plaats blijven innemen in de maatschappij; over kerken ter plekke die zich inzetten voor vluchtelingen in hun land zonder onderscheid des persoons  Er is volop gelegenheid om met Doug en Naomi Enns hierover in gesprek te gaan.

 

Comforters en School-kits

Dougl en Naomi zullen ook een update geven over de distributie van de hulpgoederen bestaande uit Comforters en School-kits die door doopsgezinden en anderen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland zijn gemaakt, en in het voorjaar zijn ingezameld. In mei j.l. werd tijdens de Conferentie van Europese doopsgezinden in Montbélaird een container met hulp van de vele conferentiedeelnemers gevuld en vervolgens verscheept naar Syrie. In oktober is de container aangekomen in Daa’ra. De Middle East Council of Churches (MECC) is toen ook begonnen met het verdelen van de hulpgoederen onder de vele vluchtelingen die in die regio een veilig heenkomen hebben gezocht voor de oorlog en het geweld. MECC helpt o.a. kinderen uit armere gezinnen met schooluniformen, schriften en en boeken, geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand , en traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. 

 

Tevens kunnen we melden dat we met onze zusterorganisaties, Caisse de Secours, Mennonitisches Hilfswerk, Mission Mennonite Suisse en het MCC, het voornemen hebben om in 2020 opnieuw een dergelijke actie te organiseren. 

 

 

Het belooft een boeiende en inspirerende bijeenkomst te worden. Iedereen geïnteresseerd in het werk van MCC  of betrokken bij het maken van Comforters en School-kits is Welkom!

 

De avond begint om 19.15 uur. Wenst u eerder te komen, dat kan! Om 18.00 is er soep en een broodje in een wat informeler samenzijn. Graag wel even opgave vooraf via ondergetekende. U bent van harte welkom !

 

Wanneer: 20 februari 2019

Waar: Doopsgezinde kerk, Zuiderbuurt 26,  Drachten

Hoe laat: 19.15 uur.

 

Jacob H Kikkert,

doopsgezind WereldWerk

T. 06 5151 6030

E. jhkikkert@doopsgezind.nl

De Bezinningsgroep over Vrede is een kring van de drie doopsgezinde gemeenten Drachten-Ureterp, Rottevalle-Witveen en Surhuisterveen.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl