> nieuws

Nieuws

6 december 2018

Kerstcollecte 2018 WereldWerk: hulp aan aidswezen

Het is in Tanzania gebruikelijk dat de familie voor deze kinderen zorgt. Gezinnen hebben echter zelf al veel kinderen. Bovendien vormt het schoolgeld een groot probleem. Daar bovenop komen nog de kosten van een uniform, schoolboeken, en schoenen. Als deze zaken niet zijn geregeld komt het kind de school niet in. Er zijn weliswaar gratis overheidsscholen. Maar daar zitten soms honderd tot tweehonderd kinderen in één klas en op deze scholen is een groot lerarentekort en gebrek aan lesmaterialen.

Het aidswezen-programma wordt gecoördineerd door de lokale doopsgezinde gemeente. Zij kiest ervoor, waar mogelijk en in samenspraak met de familie, om kinderen naar een particuliere school te sturen. De leiding van de gemeente houdt een oogje in het zeil hoe het met de kinderen gaat.  

Hieronder vertellen twee van deze weeskinderen aan Els de Quant hun verhaal, Feliste Abel is een  tienermeisje en Shadrack Peter, een jongeman van 20 jaar.  

Feliste vertelt dat ze 14 jaar oud is. “Ik woon bij mijn oom en tante, want ik heb geen ouders meer. Wij zijn daar met z’n tienen: naast mij nog zeven andere kinderen en dan nog mijn oom en tante. Wij wonen in een stenen huis met een golfplaten dak. Er is geen stromend water en geen elektriciteit. De wc is een gat in de grond buiten. En voor water moeten we een halve kilometer lopen. Het Victoriameer is vier kilometer verderop en te ver om water te halen. Ik word al vanaf de eerste klas lagere school door dit programma ondersteund. En ik zit nu in de eerste klas van de middelbare school. Het is een zogenoemde boarding school, een kostschool. De kostschool kost 520 euro per jaar en hiervan wordt de helft door het aidswezen-programma betaald. De andere helft betalen mijn oom en tante. In mijn klas zitten 59 leerlingen. Op de lijst van de beste leerlingen  (ranking noemen ze dat) sta ik op nummer 9. Dat is best wel goed. Ik wil dan ook graag naar high-school. Later wil ik graag verpleegster worden.”

Ook Shadrack is wees. “Mijn ouders waren lange tijd ziek. Mijn moeder stierf in 2004 en mijn vader in 2010. Mijn hele leven al woon ik in een ronde lemen hut met een rieten dak bij mijn oom en tante. Zij willen mij niet zeggen waaraan mijn ouders zijn overleden; niemand doet dat.  Samen met vijftien familieleden wonen we in twee lemen hutten. Alle andere kinderen zijn jonger dan ik. Er is een buitentoilet, en er is geen elektriciteit en geen stromend water. De waterput is tweeëneenhalve kilometer verwijderd van onze hutten. Vanaf de eerste klas middelbare school wordt ik ondersteund door aidswezen-programma. Op de lijst van beste leerlingen van mijn klas was ik nummer 10. De klas telt 69 leerlingen. Ik heb in 2017 eindexamen gedaan. Ik was toen 18 jaar oud. Daarna heb ik toelatingsexamen gedaan voor het Aviation College op Zanzibar en ik ben daarvoor geslaagd. De opleiding duurt drie jaar en daarmee zou ik bij vliegtuigmaatschappijen kunnen gaan werken, bijvoorbeeld als grondpersoneel. Alleen, het probleem is dat ik in één keer drie jaar collegegeld moet betalen. Een bedrag van maar liefst 3000 euro. Dat geld is er  niet. En daarom werk ik nu als vrijwilliger in het Akelo kinderdagverblijf. Daarvoor krijg ik wel een kleine toelage.” 

Shadrack en Feliste hopen dat ze door een goede opleiding een toekomst zullen hebben die ze in staat stelt hun dromen te realiseren. Daarvoor is hulp nodig. Onze hulp. Wilt u hen en vele andere kinderen een steuntje in de rug geven die het mogelijk maakt dat zij hun dromen kunnen volgen? Uw  bijdrage is hard nodig.

U kunt daarvoor de acceptgirokaart gebruiken. Wilt u liever gebruik maken van elektronisch bankieren dan kunt u uw bijdrage overmaken op: NL27 TRIO 078 688 0333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer, o.v.v. ‘Kerstcollecte’.

 

Els de Quant, referent Mara Werkgroep doopsgezind WereldWerk


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl