> agenda

Agenda

 
1 december 2018, 15:00 uur

Jan Terlouw verzorgt Menno Simons-lezing

Vermaning Leeuwarden, Wirdumerdijk 18

De zevende editie van de Menno Simons-lezing wordt verzorgd door dr. Jan Terlouw. Terlouw werd bekend als schrijver van meerdere (kinder)boeken en als politicus bij D66, waarvoor hij onder meer Tweede Kamerlid, minister en senator in de Eerste Kamer was. Daarnaast heeft Terlouw met zijn achtergrond als natuurkundig wetenschapper grote interesse in techniek en technologische ontwikkelingen.


Jan Terlouw (1931) zet zich nog altijd in voor een duurzamere en sociale samenleving. Zo geeft hij regelmatig lezingen voor onder meer ondernemers en studenten over de klimaatproblematiek en het belang van technische innovaties die daarin oplossingen kunnen bieden. Terlouw kreeg in 2016 in het tv-programma De Wereld Draait Door de ruimte voor een oproep om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de klimaatproblematiek. Van deze redevoering bleef vooral het beeld van ‘het touwtje uit de brievenbus’ hangen als metafoor voor (het gebrek aan) vertrouwen. Begin 2018 schreef hij ter gelegenheid van de Boekenweek het essay Natuurlijk, een ode aan de natuur en een pleidooi voor duurzaamheid. In de Menno Simons-lezing zal Terlouw ingaan op de noodzaak om te werken aan een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Naast het schetsen van de huidige gevolgen van klimaatverandering en de bedreigingen die nog voor de deur staan, schetst hij een hoopvol perspectief en uitzicht op oplossingen.

De Menno Simons-lezing is een initiatief van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de overkoepelende organisatie van de Nederlandse doopsgezinde gemeenten. Met de lezing wil zij kerk en wereld bij elkaar brengen rondom een thema dat past bij de doopsgezinde identiteit. De lezing is vernoemd naar de Nederlandse kerkhervormer Menno Simons, grondlegger van de internationale doopsgezinde geloofsgemeenschap. De voorgaande lezingen werden gehouden door achtereenvolgens Abram de Swaan, Louise Fresco, Hans Achterhuis, Maurits Groen, Erik Borgman en Petra Stienen.

De Menno Simons-lezing wordt gehouden op zaterdag 1 december (aanvang 15:00), in het kerkgebouw van de doopsgezinde gemeente in Leeuwarden. De lezing is gratis toegankelijk en staat open voor alle geďnteresseerden.

Foto: door Nationaal Comité 4 en 5 mei, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68942998


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl