> nieuws

Nieuws

 
11 juni 2018

Collecte voor duurzaamheid

Als onderdeel van Doopsgezind Wereldwerk richt SDO zich op de verbanden tussen duurzaamheid en het vredeswerk en de duurzaamheid van hulpprojecten. SDO wil de logische gesprekspartner zijn voor alles wat in de Broederschap met duurzaamheid te maken heeft. We zullen ons bezighouden met de diepere drijfveren van duurzaamheid. Vanuit een positief geloof in God en de mensheid richten we ons op de kracht van mensen en gemeenten. Wij proberen bewustwording te vergroten en een hedendaagse invulling geven aan traditionele Doperse begrippen als soberheid, verantwoordelijkheid, naastenliefde en oprechtheid. We zoeken daarbij daarbij aansluiting bij thema's die in de samenleving spelen, zoals de dag van de duurzaamheid en er invulling aan te geven met een doopsgezind tintje.

Kortom, uw (collecte-) geld zal zeer goed worden besteed. Daarvoor alvast onze hartelijke dank.

ds. Waldemar Epp
Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO) van doopsgezind Wereldwerk. www.sdo.doopsgezind.nl

We zien uw bijdrage graag tegemoet op rekeningnummer NL27 TRIO 0786880333 t.n.v. doopsgezind WereldWerk te Deventer, onder vermelding van ‘inzake SDO'


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl