> nieuws

Nieuws

 
22 augustus 2018

Najaarscollecte: Vredeswerk in Honduras

Onze broeders en zusters in Honduras leven in een harde realiteit. Temidden van armoede, drugsoorlogen en corruptie getuigen zij in woord en daad van het evangelie van Vrede.

Al meer dan dertig jaar ondersteunt Acción Cristiana Educativa Menonita kansarme schoolkinderen in probleemwijken, biedt huiswerkhulp, verzorgt programma's ter versterking van buurt en gezin en probeert op niet-gewelddadige wijze te antwoorden op geweld en misbruik door jeugdcriminaliteit. Met het Project Vrede en Gerechtigheid (Projecto Paz y Justicia) worden o.a. gevangenen bezocht en waar mogelijk gewerkt aan herstel van verhoudingen tussen dader en slachtoffer.

In samenwerking met het ministerie van onderwijs zorgen ze er ook voor dat gevangenen de mogelijkheid krijgen om hun basis- of middelbare schooldiploma te halen. En door het geven van workshops voor persoonlijke ontwikkeling is er aandacht voor zelfvertrouwen, communicatie-vaardigheden, discriminatie, vergeving, verzoening en creatief omgaan met boosheid. In deze pastorale betrokkenheid wordt het evangelie van Vrede gedeeld en geleefd.

Het viel op dat de juridische processen van sommigen gevangenen jaren stilliggen. Afgelopen jaar heeft Projecto Paz y Justicia dit probleem samen met andere organisaties onder de aandacht gebracht bij het ministerie van justitie, de gerechtelijke macht en andere betrokken instanties. Twintig gevangenen kon Projecto Paz y Justicia daadwerkelijk bijstaan met juridische hulp om beweging te krijgen in hun rechtszaak.

Heel graag zou doopsgezind Honduras dit werk met onze hulp voortzetten. Al twintig jaar is er immers vanuit onze broederschap een warme betrokkenheid bij de broeders en zusters in Honduras. Verschillende uitwisselingen en verbindingen met verwante organisaties hebben geleid tot een samenwerking die nu ervaren wordt als een voorrecht! Samen herinneren wij ons de woorden uit Hebr. 13:3: "Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n lichaam hebben als u."

Vier Gerechtigheid en Vrede: Geef, deel en leef mee!

Namens doopsgezind Honduras en Nederland, Natascha van Berkum en Jaap Schiere.

Meer informatie: 06 51076960, jacobschiere@aqn.nl

Uw bijdrage kunt u overmaken op: NL27 TRIO 078 688 0333 t.n.v. Doopsgezind WereldWerk te Deventer, o.v.v. Honduras.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl