> nieuws

Nieuws

 
27 juni 2018

Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling (SDO)

Inmiddels is het zover en is SDO een onderdeel van doopsgezind WereldWerk. Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de structuur van SDO. Het bestuur is een werkgroep binnen doopsgezind Wereldwerk geworden, maar het inhoudelijke werk, de doelstellingen en de nieuw ingeslagen koers van SDO blijven bestaan. Zie ook www.sdo.doopsgezind.nl

Als werkgroep stimuleerden we Doopsgezinde gemeenten over te stappen op groene stroom, fair trade producten en duurzaam bankieren. Echter, wij zijn van mening dat de toegevoegde waarde van SDO niet op dit praktische vlak ligt. Duurzaamheid gaat ook over veerkracht, innerlijke drijfveren en verbondenheid tussen mensen onderling, de aarde en met God. SDO spreekt in dit verband van de bezieling of motivatie om de aarde en kwetsbare mensen goed te behandelen, vanuit het inzicht dat wij met elkaar verbonden zijn. Juist dit laatste willen we blijven doen. Bij alle projecten waar WereldWerk aan meedoet, willen we zoeken naar elementen van veerkracht, wederkerigheid en de diepere, innerlijke drijfveren.

SDO wil zich bezighouden met de diepere drijfveren van duurzaamheid. Vanuit een positief geloof in God en de mensheid richt SDO zich op de kracht van mensen en gemeenten. Wij proberen bewustwording te vergroten en een hedendaagse invulling geven aan traditionele Doperse begrippen als soberheid, verantwoordelijkheid, naastenliefde en oprechtheid. We zoeken daarbij daarbij aansluiting bij thema's die in de samenleving spelen, zoals de dag van de duurzaamheid en er invulling aan te geven met een doopsgezind tintje.

SDO werkt in het komende jaar aan deze thema’s, als onderdeel van Doopsgezind Wereldwerk. Daarbij richten we ons op de verbanden tussen duurzaamheid en het vredeswerk en de duurzaamheid van hulpprojecten. SDO wil de logische gesprekspartner zijn voor alles wat in de Broederschap met duurzaamheid te maken heeft.

Binnenkort vindt de jaarlijkse collecte voor het werk van SDO weer plaats. Vor uw bijdrage alvast onze hartelijke dank.

Rekeningnummer NL27 TRIO 0786880333 t.n.v. doopsgezind WereldWerk te Deventer, onder vermelding van ‘inzake SDO'


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl