> nieuws

Nieuws

 
27 juni 2018

Dank voor alle bijdragen aan de hulpactie voor mensen in Syrië!

Wat was het een inspirerend gebeuren tijdens de MERK, de conferentie van doopsgezinden uit Europa tijdens het hemelvaartweekend! Allereerst vanwege de honderden ‘comforters’; de veelkleurige quilts die het Axone versierden. Axone is het congrescentrum in Montbéliard waar de MERK plaatsvond.  Maar het meest bijzondere beeld dat is bijgebleven, zijn de vele quilts die uitgestald lagen en de talloze enthousiaste vrijwilligers die op vrijdag en zaterdag bezig waren met het inpakken van de comforters, de workshop quilten, het vullen van de tasjes voor school-kits en de emmers voor de relief-kits. 

Het was onvergetelijk om te zien hoe al die mensen met hetzelfde bezig waren: het inpakken en gereed maken voor verscheping in de container, die op het plein voor het Axone-gebouw was opgesteld. In de maanden voorafgaand aan de MERK zijn talloze quilts en tasjes voor school-kits  door vele handen in Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Nederland gemaakt. Dat gebeurde individueel of gezamenlijk in quiltgroepen in of rond  doopsgezinde gemeenten. Wellicht ook in uw gemeente.

De container met hulpgoederen komt begin augustus aan in de haven van Latakia in Syrië. Mennonite Central Committee (MCC) zal, in samenspraak met dominee Ibrahim Nseir van de Arab Evangelical Presbyterian Church in Aleppo, zorg dragen voor distributie onder de mensen die deze hulpgoederen het meest nodig hebben. Dominee Nseir was ook zelf aanwezig tijdens de MERK. Hij was ontroerd en onder de indruk van de geweldige respons. En hij vertelde hoe wezenlijk het is voor vluchtelingen, om te ervaren dat men temidden van alle verschrikkingen en oorlogsgeweld niet wordt vergeten. Hij sprak zijn  dank, waardering en verbondenheid in Christus uit voor iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen. 

In Nederland zijn door allerlei mensen 2400 tasjes genaaid ten behoeve van de school kits. Verder zijn 130 comforters gemaakt en talloze sokken gebreid. Door gemeenten en particulieren, ook van buiten de doopsgezinde geloofsgemeenschap is €14.761,01 bijeenbracht voor de inhoud van de  tasjes en de verscheping van de goederen. Aan het einde van de MERK stond voor het Axone gebouw een volle scheepscontainer, die was gevuld met 5600 school-kits, 810 emmers als relief-kits, 364 comforters en talloze sokken. Tenslotte zijn er nog een aantal pallets met wasmiddelen en enkele honderden fleece dekens aan de container toegevoegd.

Meermalen is ons door Doug en Naomi Enns van MCC verteld hoezeer zij onder de indruk waren van de inspanningen van de mensen in Nederland. WereldWerk sluit zich daarbij van harte aan!  

Verder kunnen we melden dat we met onze zusterorganisaties, Caisse de Secours, Mennonitisches Hilfswerk, Mission Mennonite Suisse en MCC, het voornemen hebben om in 2020 opnieuw een dergelijke actie te organiseren. 

We hopen dat we dan wederom een beroep op u te mogen doen. Het maken van comforters kan intussen dan ook doorgaan. Het maken van tassen en sokken zetten we even op een laag pitje, tot meer bekend is over de precieze datum voor een volgend transport. Evenals in de afgelopen periode zijn Marjan Huisman en Jeannette Stenvers bereid om iedereen met raad en daad bij te staan. Iets waar wij bijzonder verheugd over zijn. Tenslotte willen we Marjan en Jeannette hartelijk danken voor alle inspanningen om dit project in goede banen te leiden. Jullie bijdrage was essentieel voor het slagen van deze actie.

Onze dank voor alle bijdragen aan deze hulpactie voor mensen in Syrië.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  İ 2020 Doopsgezind.nl