> agenda

Agenda

 
9 juni 2018, 10:15 uur

Afgelasting Conferentie

Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

Omdat het aantal aanmeldingen voor deWereldWerk conferentievan 9-10 juni in DopersDuin achterbleef bij onze verwachtingen waardoor de gehoopte invulling en kwaliteit van ons progamma onvoldoende uit de verf zou komen, hebben we moeten besluiten de conferentie en deVriendenraadaf te gelasten. Dit tot onze grote spijt.

Daarbij stelt zich inmiddels ook de vraag hoe de lange traditie van doopsgezinde Vredesconferenties, voortgekomen uit de doopsgezinde vredesgroep en die zich in het verleden op grote belangstelling mocht verheugen, in de toekomst in wellicht in andere vorm gestalte moet krijgen. We hebben er vertrouwen in dat er een vervolg zal komen.


WereldWerk

WereldWerk Conferentie


Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl