> agenda

Agenda

 
9 juni 2018, 10:15 uur

Vriendenbijeenkomst (afgelast)

Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

Voorafgaand aan de WereldWerkconferententie houdt WereldWerk op 9 juni om 10.15 uur de jaarlijkse Vriendenvergadering. Fulco van Hulst is uitgenodigd om een toelichting te geven op het totstandkomen van het Global Anabaptist Peace Network (GAPN). Fulco is verbonden aan het Doopsgezind Seminarium aan de VU in Amsterdam. Als wetenschappelijk medewerker ondersteunt hij de leerstoel Doperse Vredestheologie en Ethiek en werkt aan zijn promotie over de interpretatie van de kruisdood van Christus vanuit het perspectief van de vredeskerken. Tijdens de MERK heeft hij samen met Andrés Pacheco Lozano een workshop te gepresenteerd over het GAPN in oprichting. Het is de bedoeling een netwerkorganisatie op te bouwen die wereldwijd doopsgezinde vredeswerkers, (vredes)theologen, vredesorganisaties en –instituten met elkaar verbindt, om elkaar te ondersteunen met raad en daad, elkaar te inspireren en elkaar te ontmoeten. Naast de bijdrage van Fulco zullen er ongetwijfeld andere ‘vredeszaken’ aan de orde komen.

Locatie: DopersDuin. Opgave bij Jacob Kikkert, jhkikkert@doopsgezind.nl. Aansluitend kan de lunch gebruikt worden.

WereldWerk Conferentie


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl