> agenda

Agenda

 
9 juni 2018, 13:30 uur

WereldWerkconferentie over polarisatie

Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl

 

Wereldwerk Conferentie. Kom jij ook?  Op 9 en 10 juni houdt Doopsgezind WereldWerk een conferentie over polarisatie: Olie op het vuur of een nieuw wij? Wij denken vaak in tegenstellingen: mooi of lelijk, goed of fout, vreemd of eigen, autochtoon of allochtoon. Zo worden vraagstukken nogal eens een identiteitskwestie: voor of tegen Zwarte Piet, wel of geen hoofddoekjes? Polarisering en conflicten liggen dan op de loer. Hoe moeten we daarmee omgaan? 

In de WereldWerk-conferentie onderzoeken en ervaren we wat polarisatie is, wat het met ons doet en hoe we ermee om kunnen gaan. Otto Kamsteeg neemt ons mee in een alternatieve benadering van het ‘wij-zij denken’. Hij behoort met filosoof Bart Brandsma tot een groep professionals die individuen en instanties adviseert bij de ontwikkeling van een (de)polarisatiestrategie, een bepaalde aanpak van het wij-zij denken. ‘Investeer niet in de uitersten, maar leer bij polarisatie het midden aan te houden’, is de hoofdgedachte van deze strategie. Het midden is niet zwart of wit, maar grijs. Voor Otto Kamsteeg staat dit grijze gebied niet voor zouteloze neutraliteit of angst voor conflicten. Integendeel, juist in het midden kan constructief en verbindend worden omgegaan met conflicten.

Na een algemene inleiding over polarisering verdiepen we ons verder in het thema, onder andere in een discussie-workshop met Otto Kamsteeg. Op zondagmorgen kijken we terug op de de geweldige bijdrage van Nederlandse doopsgezinden aan de MCC actie voor Syrië met tasjes voor School-kits en Comforters. Vanzelfsprekend een inspirerende viering op zondagmorgen.

Praktische informatie

De conferentie wordt gehouden van zaterdag 9 juni 13.30 uur tot en met zondag 10 juni na de lunch op Dopersduin, Oorsprongweg 3, Schoorl. Alle generaties zijn welkom. Op zaterdag vanaf de lunch t/m het diner en op zondag vanaf het ontbijt tot de lunch is er opvang voor de allerkleinsten (0-4 jaar) en een eigen programma voor kinderen van 4 tot 15 jaar.

Opgave is mogelijk tot 30 mei. Voor opgave en informatie kunt u terecht op www.dgwereldwerk.nl of u kunt mailen naar Coot Winkler Prins: 2esecretaris@dgwereldwerk.nl.

Kosten:

- Kinderen vanaf 4 jaar € 16,-; niet-werkende jongeren € 30,-; volwassenen € 85,-.

- Kosten voor de lunch op zaterdag € 5,- (wanneer u eerder wilt komen)

- Als de deelnamekosten bezwaarlijk zijn, kan mogelijk een regeling aangeboden worden. U kunt hierover contact opnemen met de penningmeester van WereldWerk Roel Meihuizen:roel.meihuizen@dgwereldwerk.nl.

Nota bene:

Op zaterdagochtend houdt WereldWerk om 10.15 uur de jaarlijkse Vriendenvergadering. Opgave bij Jacob Kikkert: WereldWerkvrienden@gmail.com.

WereldWerk Conferentie


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl