> nieuws

Nieuws

5 december 2017

WereldWerk vernieuwt

WereldWerk bestaat tien jaar. Wij hebben als bestuur gekeken hoe we het beste de toekomst in kunnen gaan. Als eerste hebben we een nieuw beleidsplan gemaakt. Daarin staat dat geweldloosheid, wederkerigheid en duurzaamheid een grotere rol moeten gaan spelen in onze activiteiten. We zullen onder meer trachten dit te realiseren met behulp van voorlichting en via onze vredesconferenties. Ook willen we bijdragen aan duurzaamheid en zelfredzaamheid in de wereld, met name onder zwakkere bevolkingsgroepen, door middel van ‘hulp’-projecten in eigen land en elders. We willen deze doelen bereiken in samenwerking met doopsgezinde gemeenten in Neder- land en doopsgezinde partners in het buitenland. 

Daarnaast willen we jongeren meer betrekken bij ons werk. Zo gaan we verder bouwen aan nauwere samenwerking met de jdvg. Op het programma staat ook een verbetering van de communicatie. We willen zoeken naar manieren voor sneller en intensiever contact met de leden in het land. Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheden van sociale media zoals Facebook. Verder heeft onze website een onderhoudsbeurt nodig en moet beter toegankelijk worden voor bezoekers. De projecten zullen er duidelijker beschreven worden en  er komen jaarverslagen van de projectgroepen. 


Bestuurlijke vernieuwing 

Er zal tevens gewerkt gaan worden aan bestuurlijke vernieuwing. We willen naar een kleiner dagelijks bestuur (db) van maximaal vijf leden. Daarnaast is er een algemeen bestuur, waarin behalve de leden van het dagelijks bestuur ook de afgevaardigden van de projectgroepen zitten. Het algemeen bestuur vergadert tweemaal per jaar om gezamenlijk de voortgang van de projecten te bespreken.  Het db heeft al een aantal personele wijzigingen ondergaan: Jelke Weistra, onze communicatieman, heeft het db verlaten. Zes jaar heeft hij deze taak met veel inzet op zich genomen. Hij zorgde ervoor dat onze kopij voor Doopsgezind NL op tijd bij de redactie was. Iedere keer weer moedigde hij ons hiertoe aan. Ook verzorgde hij onze website. Voor deze taak zijn wij hem veel dank verschuldigd. Gerrit jan Romeijn is onze nieuwe secretaris. Gerrit Jan is geen onbekende in doopsgezind Nederland. Hij doet veel voor Inloophuis De Ruimte in Almere. Ook heeft hij vele contacten bij mcc-Europe, dat heel belangrijk voor ons is. Wij zijn heel blij met onze nieuwe secretaris. Coot Winkler Prins is onze nieuwe notulist. Zij is erg accuraat en dat is heel belangrijk voor deze functie. Ook Coot is geen onbekende in doopsgezind Nederland. Zij is predi- kant geweest en nu met emeritaat. Verder zit zij in het bestuur van het Anne Zernike Fund. Vroeger was zij ook actief lid van de Vredesgroep.


Terug
 
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl