> nieuws

Nieuws

1 november 2017

Einde en nieuw begin, 50 jaar IMO

In 2017 bestond de Internationale Mennonitische Organisation (IMO) 50 jaar. Zij werd in 1967 opgericht door een aantal Europese doopsgezinde organisaties om samen hulpwerkprojecten te beginnen en zo effectiever te kunnen werken.†

Ook vormde IMO zo een aanspreekpunt in Europa voor de internationale koepel- organisatie Mennonite Central Committee (mcc). Het hulpwerk van imo concentreerde zich met name op Zuid-Amerika, maar ook in andere landen werden projecten uitgevoerd. Daarnaast was en is er het adoptieprogramma, dat het door middel van financiŽle bijdragen mogelijk maakt kinderen naar school te laten gaan.†

Eind oktober is het jubileum in Bonn gevierd. Er waren veel mensen uit Paraguay en BraziliŽ, naast mensen uit Duitsland, Nederland en Zwitserland. Er werd teruggeblikt op wat er de afgelopen tijd is gedaan en bereikt. Er werden herinneringen opgehaald en nieuwe contacten gelegd. Het jubileum was tevens de laatste activiteit van IMO, aangezien de organisatie per 31 december 2017 is opgeheven. Dat besluit is eind 2016 genomen zodat er een jaar was om de lopende zaken af te wikkelen.†

Nieuwe situatie†

In het opheffingsbesluit zijn twee punten opgenomen met oog op de toekomst.
Ten eerste: de Europese doopsgezinde hulpwerkorganisaties blijven waar mogelijk samenwerken, hetzij met eigen projecten, hetzij door mee te werken aan acties van mcc. Denk bijvoorbeeld aan de tasjesactie voor vluchtelingen die komend jaar een vervolg krijgt. Gemeenten en hun leden worden opgeroepen om tasjes te maken voor hulppakketten. Op de merk in het Franse Montbťliard, komende mei, worden deze tasjes gevuld met goederen. Vervolgens worden ze naar Libanon en SyriŽ verscheept om daar te worden verdeeld in de vluchtelingenkampen. U krijgt hier binnenkort meer informatie over.† Ten tweede wordt het adoptieprogramma zoals dat al†vele jaren worden uitgevoerd, onverminderd voortgezet. Er zijn tussen Duitsland en Nederland afspraken gemaakt over wie welk deel voor haar rekening zal nemen.†Terug
 
Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2020 Doopsgezind.nl