> agenda

Agenda

 
28 oktober 2017, 13:00 uur

Afgelast!! Vreemdeling in (eigen) huis | grenzen aan gastvrijheid?

Dopersduin, Schoorl

De najaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk en de JDVG is afgelast wegens het lage aantal aanmeldingen.

------

Dit is het thema van de komende najaarsconferentie van Doopsgezind Wereldwerk, die op zaterdag 28 oktober en zondag 29 oktober wordt gehouden in Dopersduin in Schoorl. De bijeenkomst wordt voorafgegaan door de jongerenbijeenkomst die op vrijdag begint.

Wat?
Het thema van deze bijeenkomst is: ‘Vreemdeling in (eigen) huis’. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de grote instroom van vluchtelingen. Zo veel dat de opvang van vluchtelingen op veel weerstand stuitte. Dit gebeurde vooral op deze plekken waar grote opvangcentra werden gepland.  Bij zo’n gelegenheid hoor je dan dat door deze (te) grote instroom de ons bekende Nederlandse cultuur verandert of zelfs bedreigt.

Maar is dat dan een probleem? Of zijn er misschien andere manieren zijn om vreemdelingen op te vangen waardoor aan de ene kant zij zich sneller thuis voelen in Nederland en zij aan de andere kant minder snel als een bedreiging worden gezien. Tenslotte ziet de hedendaagse Nederlandse cultuur er heel anders uit dan die van vijftig jaar geleden. Heeft dat tot de grote problemen geleid waarvoor groepen ons vandaag de dag waarschuwen.

Wat is er nu anders? Daarover willen we tijdens deze conferentie met elkaar nadenken en creatief bezig zijn.

Wanneer?
De najaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk vindt plaats op 28 en 29 oktober in Dopersduin, Schoorl. Er is kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar en een programma voor de jeugd van 4-12 en 12-15 jaar. Voor jongeren van 16-30 jaar is er een programma, georganiseerd door JDVG, wat al op vrijdagavond 27 oktober begint.

Kosten
De deelnemersbijdrage is voor volwassenen naar draagkracht € 97,50, € 75,00 of € 55,00. Voor kinderen van 5 t/m 15 jaar geldt een bijdrage van € 15,-, kinderen van 0-4 jaar mogen gratis mee (bij ouders op de kamer). Jongeren van de JDVG betalen van vrijdagavond t/m zondag € 27,50.

Aanmelden
Aanmelden voor de conferentie kan via een formulier op de site en door te mailen naar: doopsgezindwereldwerk@gmail.com.
Jongeren (16-30 jaar) kunnen zich aanmelden via jdvg@doopsgezind.nl.

Contact en meer informatie
doopsgezindwereldwerk@gmail.com


Terug
  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl