doopsgezind wereldwerk > actie: quilts en schoolkits!

Actie voor Syrische vluchtelingen

Op dit ogenblik wordt door Doopsgezind Wereldwerk samen met de groep Vluchtelingenquilt en het Mennonite Central Committee (MCC) hard gewerkt om hulpgoederen voor Syrische vluchtelingen in het Midden-Oosten te krijgen. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband met Zwitserse, Franse en Duitse doopsgezinde zuster-organisaties. Inmiddels hebben tal van gemeenten zich aangesloten bij deze actie en worden er op veel plekken 'Comforters' gemaakt, evenals tasjes voor zogenaamde ‘School-kits', en worden sokken gebreid.

Nederlandse doopsgezinde gemeenten zijn uitgenodigd zo’n 2000 schooltasjes te maken. Omdat het praktisch en efficiënteris,worden de tasjes tijdensde MERK(Mennonitische Europäische Regional Konferenz) gevuld met o.a. schoolspullen zoals schriften, potloden, een lineaal etc. De MERK is een  inspirerende en feestelijke bijeenkomst voor doopsgezinden uit heel Europa en wordt van 10 – 13 mei 2018 gehouden in Montbéliard (Frankrijk). De tasjes, en ook Comforters en sokken, die al van tevoren op al die verschillende plaatsen zijn gemaakt worden tijdens de MERK ingezameld en vervolgens gevuld en verpakt tijdens een aantal workshops. Tasjes die gemaakt worden kunnen worden afgegeven bij een aantal verzamelpunten in het land. Die zullen voorafgaand aan de MERK worden aangegeven. Voor het vervoer naar Frankrijk wordt zorggedragen. 

Er zijn een tweetal landelijke comforters/tassen/sokkendagen. Zie voor locatie en datums hier

Het lijkt een klein gebaar, een Comforter of School-kit, in relatie tot de ontzettend moeilijke situaties in Syrië en Irak. De school-kits gaan naar de vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië. Juist als je alles achter hebt moeten laten wat je tot dan toe vertrouwd was, helpt het als er weer iets vertrouwd en herkenbaar is, zoals het schoolgebeuren. Zelfs in provisorische onderkomens in de vluchtelingenkampen. De School- kits dragen hier aan bij.

Het zou fijn zijn als gemeenten in het GDS gebied hun 'steentje' aan deze actie bijdragen in de vorm van genaaide tassen (de schoolkits). Een flyer met informatie kan hier gedownload worden, ook om eventueel uit te printen.

NB. Voor de vulling van de tassen is per tas ongeveer € 5,00 nodig. Het zou mooi zijn als we hiervoor gezamenlijk ook een bedrag kunnen opbrengen. Iedereen en iedere gemeente kan natuurlijk geld voor dit doel meegeven of storten bij Doopsgezind WereldWerk  rek.nr. NL27TRIO0786880333 o.v.v. tassen MERK.

  Meer informatie   Facebook
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl