doopsgezind wereldwerk > scholarship†fund

Doopsgezind WereldWerk Scholarship Fund

Het financieel steunen van studenten in regio's met opkomende†economieŽn is een manier waarmee †jonge mensen aan een hoopvolle toekomst kunnen werken voor hezelf en hun omgeving. Toewijzen van stipendia gebeurt door het dgWW Scholarship Fund. Een commissie behandelt aanvragen voor een studietoelage uit het Scholarship Fund.†


Samenwerking met lokale partners†
We werken nauw samen met lokale deskundigen. In Tanzania, EthiopiŽ, IndonesiŽ, Honduras, IsraŽl en Palestina werd de aanzet gegeven tot lokale Student Aid Financial Committees (SAFC). Deze commissies beoordelen de aanvragen en stimuleren eventueel studenten zich aan te melden.

De SAFCís dienen op hun beurt de beoordelingen in bij de dgWW Scholarship Fund Committee in Nederland, die in overleg met dgWW beslist welke studenten subsidie krijgen.


Bijdragen†
Het Scholarship Committee van Doopsgezind WereldWerk heeft er vertrouwen in dat op lange termijn de effecten van het studiefonds D.V. een heel klein beetje zullen bijdragen aan het bouwen van het in de Bergrede beschreven Koninkrijk Gods.†


Informatie†
Het Scholarship Committee dgWW bestaat uit:†
Tom Rijken, voorzitter,†
Thijs van Hoogstraten, penningmeester.
Gerard Kosters, secretaris.
Saapke van der Meer en Ad Lokhorst, leden.†
e-mail


Actiepunten†
De taken van dgWW Scholarship Fund Committee zijn nu onder meer:

  • het contact met de plaatselijke SAFCís intensiveren en verder opbouwen
  • een efficiŽnt budgetteringssysteem voor de korte en lange termijn ontwikkelen
  • een rechtvaardig en stimulerend goedkeuringssysteem ontwikkelen binnen de criteria uit het document Scholarship Fund Policy
  • een efficiŽnt rapporteringsysteem ontwikkelen over de resultaten die de studenten behalen en de effecten in de samenleving in het gebied

Meer informatie Facebook   ANBI-register Stichting Doopsgezind Wereldwerk
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl