doopsgezind wereldwerk > scholarship†fund

Doopsgezind WereldWerk Scholarship Fund

Het financieel steunen van studenten in ontwikkelingslanden is een manier om te strijden tegen de armoede in deze landen. Tot 2008 werden aanvragen om studiesteun ad hoc door het Dagelijks Bestuur van doopsgezind WereldWerk (dgWW) behandeld. Toen werd het dgWW Scholarship Fund opgericht om op een meer structurele wijze te kunnen werken. Er is ook een commissie benoemd die de aanvragen om steun systematisch behandelt.†


Samenwerking met lokale partners†

Op dit traject werken we nauw samen met plaatselijke deskundigen. In Tanzania, EthiopiŽ, IndonesiŽ, Honduras, IsraŽl en Palestina werd de aanzet gegeven tot lokale Student Aid Financial Committees (SAFC). Deze commissies beoordelen de aanvragen en stimuleren eventueel studenten zich aan te melden.

De SAFCís dienen op hun beurt de beoordelingen in bij de dgWW Scholarship Fund Committee in Nederland, die in overleg met dgWW beslist welke studenten subsidie krijgen.


Bijdragen†
Het Scholarship Committee van Doopsgezind WereldWerk heeft er vertrouwen in dat op lange termijn de effecten van het studiefonds D.V. een heel klein beetje zullen bijdragen aan het bouwen van het in de Bergrede beschreven Koninkrijk Gods.†


Informatie†
Het Scholarship Committee dgWW bestaat uit:†
Tom Rijken, voorzitter,†
Thijs van Hoogstraten, penningmeester.
Gerard Kosters, secretaris.
Saapke van der Meer en Ad Lokhorst, leden.†
e-mail


Actiepunten†
De taken van dgWW Scholarship Fund Committee zijn nu onder meer:

  • het contact met de plaatselijke SAFCís intensiveren en verder opbouwen
  • een efficiŽnt budgetteringssysteem voor de korte en lange termijn ontwikkelen
  • een rechtvaardig en stimulerend goedkeuringssysteem ontwikkelen binnen de criteria uit het document Scholarship Fund Policy
  • een efficiŽnt rapporteringsysteem ontwikkelen over de resultaten die de studenten behalen en de effecten in de samenleving in het gebied

Meer informatie Facebook
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl